Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Pelagia Rejman, Jan Rejman,

Lokalizacja grobu: A / 5 / 14

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*