RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Zdzisław

Dąbrowski

3. rocznica

17.04.2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Krowicki

8. rocznica

17.04.2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jerzy

Skibiński

20. rocznica

17.04.2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Kania

22. rocznica

19.04.2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Adamska

38. rocznica

19.04.1986

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wincenty

Kubiak

50. rocznica

19.04.1974

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Kubiak

34. rocznica

22.04.1990

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bronisława

Łagoda

3. rocznica

23.04.2021

JEZU, UFAM TOBIE