Cmentarz parafialny w Ramsowie istnieje od XIX wieku - z tego właśnie okresu pochodzą najstarsze nagrobki. Jest przykładem cmentarza warmińskiego. Dopełnia tego fakt, iż w 1861 roku na 300 mieszkańców wsi 290 było katolikami. Punkty wiecznego spoczynku dawnych mieszkańców rozsiane są po całym terenie. Bardzo charakterystyczne nagrobki pozwalają na szybkie odróżnienie od tych współczesnych. Krzyże kute, rzeźbione i drewniane a także wszechobecne zniemczone nazwiska polskie to cechy, które odróżniają cmentarz warmiński od tych umiejscowionych poza Warmią.

     W centrum cmentarza zachowała się kapliczka wybudowana pod koniec XIX wieku. Fakt wystawienia jej w takim punkcie miał podkreślać przynależność kulturową, bowiem kapliczki stawiali tylko katolicy. Niedaleko kapliczki można zlokalizować dwa kute krzyże. Są to groby ojca i córki zmarłych w 1892 roku. Mogiły Josepha i Liny Anny Graw uważane są za najstarsze na tutejszym cmentarzu. Obok nich spoczywa proboszcz - Ksiądz Franciszek Mateblowski.

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Leon Zajczyk

07.07.1907

17.09.1989

Felicja Zajczyk

16.05.1911

30.11.1988

07.07.1907

16.05.1911

17.09.1989

30.11.1988

Józef Arendt

24.11.1897

08.09.1989

Anna Arendt

02.04.1928

13.03.1989

Anna Arendt

25.07.1896

29.03.1984

24.11.1897

02.04.1928

25.07.1896

08.09.1989

13.03.1989

29.03.1984

Mieczysław Górczyński

12.11.1906

27.04.1989

12.11.1906

27.04.1989

Antoni Zemojduk

27.10.1913

28.12.1988

27.10.1913

28.12.1988

Longin Tołoczko

16.10.1898

21.01.1982

Helena Tołoczko

18.03.1909

10.08.1988

Jerzy Tołoczko

10.11.1935

04.02.1986

16.10.1898

18.03.1909

10.11.1935

21.01.1982

10.08.1988

04.02.1986

Mikołaj Waszczuk

03.01.1905

08.06.1987

Julianna Waszczuk

26.11.1899

08.08.1985

03.01.1905

26.11.1899

08.06.1987

08.08.1985

Andrzej Arendt

17.05.1986

23.03.1987

17.05.1986

23.03.1987

Maria Skubsch

14.02.1919

27.12.1986

14.02.1919

27.12.1986

Edward Bujna

09.04.1906

11.09.1986

Ida Bujna

23.06.1906

13.02.1966

09.04.1906

23.06.1906

11.09.1986

13.02.1966

Kazimierz Gumiński

20.02.1920

30.06.1986

20.02.1920

30.06.1986

Piotr Zembrzuski

23.05.1986

03.06.1986

23.05.1986

03.06.1986

Feliksa Gardiasz

16.04.1898

25.03.1986

16.04.1898

25.03.1986

Bernard Wolff

29.06.1921

24.02.1986

29.06.1921

24.02.1986

Adam Tomulewicz

24.09.1985

24.09.1985

Barbara Tomulewicz

08.01.1984

08.01.1984

24.09.1985

08.01.1984

24.09.1985

08.01.1984

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Leon Zajczyk

07.07.1907

17.09.1989

Data urodzenia:

07.07.1907

Data śmierci:

17.09.1989

Pochowany:

Felicja Zajczyk

16.05.1911

30.11.1988

Data urodzenia:

16.05.1911

Data śmierci:

30.11.1988

Pochowany:

Józef Arendt

24.11.1897

08.09.1989

Data urodzenia:

24.11.1897

Data śmierci:

08.09.1989

Pochowany:

Anna Arendt

02.04.1928

13.03.1989

Data urodzenia:

02.04.1928

Data śmierci:

13.03.1989

Pochowany:

Anna Arendt

25.07.1896

29.03.1984

Data urodzenia:

25.07.1896

Data śmierci:

29.03.1984

Pochowany:

Mieczysław Górczyński

12.11.1906

27.04.1989

Data urodzenia:

12.11.1906

Data śmierci:

27.04.1989

Pochowany:

Antoni Zemojduk

27.10.1913

28.12.1988

Data urodzenia:

27.10.1913

Data śmierci:

28.12.1988

Pochowany:

Longin Tołoczko

16.10.1898

21.01.1982

Data urodzenia:

16.10.1898

Data śmierci:

21.01.1982

Pochowany:

Helena Tołoczko

18.03.1909

10.08.1988

Data urodzenia:

18.03.1909

Data śmierci:

10.08.1988

Pochowany:

Jerzy Tołoczko

10.11.1935

04.02.1986

Data urodzenia:

10.11.1935

Data śmierci:

04.02.1986

Pochowany:

Mikołaj Waszczuk

03.01.1905

08.06.1987

Data urodzenia:

03.01.1905

Data śmierci:

08.06.1987

Pochowany:

Julianna Waszczuk

26.11.1899

08.08.1985

Data urodzenia:

26.11.1899

Data śmierci:

08.08.1985

Pochowany:

Andrzej Arendt

17.05.1986

23.03.1987

Data urodzenia:

17.05.1986

Data śmierci:

23.03.1987

Pochowany:

Maria Skubsch

14.02.1919

27.12.1986

Data urodzenia:

14.02.1919

Data śmierci:

27.12.1986

Pochowany:

Edward Bujna

09.04.1906

11.09.1986

Data urodzenia:

09.04.1906

Data śmierci:

11.09.1986

Pochowany:

Ida Bujna

23.06.1906

13.02.1966

Data urodzenia:

23.06.1906

Data śmierci:

13.02.1966

Pochowany:

Kazimierz Gumiński

20.02.1920

30.06.1986

Data urodzenia:

20.02.1920

Data śmierci:

30.06.1986

Pochowany:

Piotr Zembrzuski

23.05.1986

03.06.1986

Data urodzenia:

23.05.1986

Data śmierci:

03.06.1986

Pochowany:

Feliksa Gardiasz

16.04.1898

25.03.1986

Data urodzenia:

16.04.1898

Data śmierci:

25.03.1986

Pochowany:

Bernard Wolff

29.06.1921

24.02.1986

Data urodzenia:

29.06.1921

Data śmierci:

24.02.1986

Pochowany:

Karl Linowski

1906

1985

Data urodzenia:

1906

Data śmierci:

1985

Pochowany:

Adam Tomulewicz

24.09.1985

24.09.1985

Data urodzenia:

24.09.1985

Data śmierci:

24.09.1985

Pochowany:

Barbara Tomulewicz

08.01.1984

08.01.1984

Data urodzenia:

08.01.1984

Data śmierci:

08.01.1984

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 24.09.2023