Cmentarz parafialny w Ramsowie istnieje od XIX wieku - z tego właśnie okresu pochodzą najstarsze nagrobki. Jest przykładem cmentarza warmińskiego. Dopełnia tego fakt, iż w 1861 roku na 300 mieszkańców wsi 290 było katolikami. Punkty wiecznego spoczynku dawnych mieszkańców rozsiane są po całym terenie. Bardzo charakterystyczne nagrobki pozwalają na szybkie odróżnienie od tych współczesnych. Krzyże kute, rzeźbione i drewniane a także wszechobecne zniemczone nazwiska polskie to cechy, które odróżniają cmentarz warmiński od tych umiejscowionych poza Warmią.

     W centrum cmentarza zachowała się kapliczka wybudowana pod koniec XIX wieku. Fakt wystawienia jej w takim punkcie miał podkreślać przynależność kulturową, bowiem kapliczki stawiali tylko katolicy. Niedaleko kapliczki można zlokalizować dwa kute krzyże. Są to groby ojca i córki zmarłych w 1892 roku. Mogiły Josepha i Liny Anny Graw uważane są za najstarsze na tutejszym cmentarzu. Obok nich spoczywa proboszcz - Ksiądz Franciszek Mateblowski.

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Bartuś Grzanewicz

02.07.1997

03.07.1997

02.07.1997

03.07.1997

Albertyna Panasiuk

10.01.1909

21.02.1997

10.01.1909

21.02.1997

Andrzej Cywoniuk

16.06.1942

13.02.1997

16.06.1942

13.02.1997

Aleksander Szygałowicz

1922

21.03.1965

Janina Szygałowicz

1915

24.01.1996

1922

1915

21.03.1965

24.01.1996

Jan Leszczyński

08.10.1939

13.12.1986

Antonina Leszczyńska

03.03.1938

31.07.1995

08.10.1939

03.03.1938

13.12.1986

31.07.1995

Józef Duszak

22.03.1935

28.07.1995

22.03.1935

28.07.1995

Józef Suchocki

19.06.1938

15.05.1995

19.06.1938

15.05.1995

Julian Krajewski

09.04.1926

26.01.1995

09.04.1926

26.01.1995

Donat Korzeniowski

12.09.1891

05.07.1976

Wiktoria Korzeniowska

23.03.1906

15.11.1993

12.09.1891

23.03.1906

05.07.1976

15.11.1993

Matylda Blum

25.05.1896

09.07.1993

25.05.1896

09.07.1993

Zofia Soliwoda

20.02.1905

21.09.1992

20.02.1905

21.09.1992

Ilza Sokołowska

24.10.1936

17.08.1992

24.10.1936

17.08.1992

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Grzanewicz Bartuś

02.07.1997

03.07.1997

Data urodzenia:

02.07.1997

Data śmierci:

03.07.1997

Status:
Pochowany:

Panasiuk Albertyna

10.01.1909

21.02.1997

Data urodzenia:

10.01.1909

Data śmierci:

21.02.1997

Status:
Pochowany:

Cywoniuk Andrzej

16.06.1942

13.02.1997

Data urodzenia:

16.06.1942

Data śmierci:

13.02.1997

Status:
Pochowany:

Szygałowicz Aleksander

1922

21.03.1965

Szygałowicz Janina

1915

24.01.1996

Data urodzenia:

1922

1915

Data śmierci:

21.03.1965

24.01.1996

Status:
Pochowany:

Leszczyński Jan

08.10.1939

13.12.1986

Leszczyńska Antonina

03.03.1938

31.07.1995

Data urodzenia:

08.10.1939

03.03.1938

Data śmierci:

13.12.1986

31.07.1995

Status:
Pochowany:

Duszak Józef

22.03.1935

28.07.1995

Data urodzenia:

22.03.1935

Data śmierci:

28.07.1995

Status:
Pochowany:

Suchocki Józef

19.06.1938

15.05.1995

Data urodzenia:

19.06.1938

Data śmierci:

15.05.1995

Status:
Pochowany:

Krajewski Julian

09.04.1926

26.01.1995

Data urodzenia:

09.04.1926

Data śmierci:

26.01.1995

Status:
Pochowany:

Cis Marianna

1901

22.05.1994

Data urodzenia:

1901

Data śmierci:

22.05.1994

Status:
Pochowany:

Bączek Jan

10.02.1942

29.11.1993

Data urodzenia:

10.02.1942

Data śmierci:

29.11.1993

Status:
Pochowany:

Korzeniowski Donat

12.09.1891

05.07.1976

Korzeniowska Wiktoria

23.03.1906

15.11.1993

Data urodzenia:

12.09.1891

23.03.1906

Data śmierci:

05.07.1976

15.11.1993

Status:
Pochowany:

Blum Matylda

25.05.1896

09.07.1993

Data urodzenia:

25.05.1896

Data śmierci:

09.07.1993

Status:
Pochowany:

Soliwoda Zofia

20.02.1905

21.09.1992

Data urodzenia:

20.02.1905

Data śmierci:

21.09.1992

Status:
Pochowany:

Sokołowska Ilza

24.10.1936

17.08.1992

Data urodzenia:

24.10.1936

Data śmierci:

17.08.1992

Status:
Pochowany:

Frank Anna

17.07.1902

31.08.1991

Data urodzenia:

17.07.1902

Data śmierci:

31.08.1991

Status: