Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Ksiądz Franciscus Mateblowski

04.12.1872

19.09.1955

04.12.1872

19.09.1955

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Mateblowski Ksiądz Franciscus

04.12.1872

19.09.1955

Data urodzenia:

04.12.1872

Data śmierci:

19.09.1955

Status: