Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Maria Kozieł

31.10.1910

29.12.1999

Roman Kozieł

01.11.1913

13.01.1994

31.10.1910

01.11.1913

29.12.1999

13.01.1994

Wiktoria Adamek

22.12.1933

03.10.2013

Józef Adamek

18.05.1934

02.11.2013

Wiktoria Adamek

22.12.1933

03.10.2013

Wiktoria Adamek

11.11.1890

28.04.1961

22.12.1933

18.05.1934

22.12.1933

11.11.1890

03.10.2013

02.11.2013

03.10.2013

28.04.1961

Albina Grabowska

1914

2012

Helena Grabowska

1911

1963

Marcel Grabowski

1904

1955

Michalina Mędrek

1906

1965

1914

1911

1904

1906

2012

1963

1955

1965

Zofia Rogała

29.06.1920

08.04.2011

Otton Rogała

03.05.1914

22.06.1965

29.06.1920

03.05.1914

08.04.2011

22.06.1965

Antonina Fortuna

07.07.1898

30.11.1978

Władysław Fortuna

25.08.1895

01.12.1968

07.07.1898

25.08.1895

30.11.1978

01.12.1968

Ryszard Krawiec

30.01.1917

18.10.1972

Anna Krawiec

20.06.1920

09.08.2005

30.01.1917

20.06.1920

18.10.1972

09.08.2005

Małgorzata Kunert

29.12.1929

19.08.2014

Zuzanna Klimek

20.01.1901

25.06.1976

29.12.1929

20.01.1901

19.08.2014

25.06.1976

Stanisław Toczek

17.03.1908

16.11.1979

17.03.1908

16.11.1979

Wiktoria Toczek

22.02.1917

02.08.1997

22.02.1917

02.08.1997

Maria Gowin

05.10.1882

28.04.1959

Karol Gowin

15.10.1873

13.08.1952

05.10.1882

15.10.1873

28.04.1959

13.08.1952

Jan Tomiczek

07.04.1928

05.11.1995

Elżbieta Tomiczek

24.01.1933

09.04.2018

07.04.1928

24.01.1933

05.11.1995

09.04.2018

Maria Giza

24.10.1892

06.07.1963

Jan Giza

02.07.1897

30.03.1975

Maria Watoła

01.02.1924

15.10.2006

Antoni Watoła

12.10.1922

25.10.1991

24.10.1892

02.07.1897

01.02.1924

12.10.1922

06.07.1963

30.03.1975

15.10.2006

25.10.1991

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kozieł Maria

31.10.1910

29.12.1999

Kozieł Roman

01.11.1913

13.01.1994

Data urodzenia:

31.10.1910

01.11.1913

Data śmierci:

29.12.1999

13.01.1994

Status:
Pochowany:

Adamek Wiktoria

22.12.1933

03.10.2013

Adamek Józef

18.05.1934

02.11.2013

Adamek Wiktoria

22.12.1933

03.10.2013

Adamek Wiktoria

11.11.1890

28.04.1961

Data urodzenia:

22.12.1933

18.05.1934

22.12.1933

11.11.1890

Data śmierci:

03.10.2013

02.11.2013

03.10.2013

28.04.1961

Status:
Pochowany:

Grabowska Albina

1914

2012

Grabowska Helena

1911

1963

Grabowski Marcel

1904

1955

Mędrek Michalina

1906

1965

Data urodzenia:

1914

1911

1904

1906

Data śmierci:

2012

1963

1955

1965

Status:
Pochowany:

Rogała Zofia

29.06.1920

08.04.2011

Rogała Otton

03.05.1914

22.06.1965

Data urodzenia:

29.06.1920

03.05.1914

Data śmierci:

08.04.2011

22.06.1965

Status:
Pochowany:

Fortuna Antonina

07.07.1898

30.11.1978

Fortuna Władysław

25.08.1895

01.12.1968

Data urodzenia:

07.07.1898

25.08.1895

Data śmierci:

30.11.1978

01.12.1968

Status:
Pochowany:

Krawiec Ryszard

30.01.1917

18.10.1972

Krawiec Anna

20.06.1920

09.08.2005

Data urodzenia:

30.01.1917

20.06.1920

Data śmierci:

18.10.1972

09.08.2005

Status:
Pochowany:

Kunert Małgorzata

29.12.1929

19.08.2014

Klimek Zuzanna

20.01.1901

25.06.1976

Data urodzenia:

29.12.1929

20.01.1901

Data śmierci:

19.08.2014

25.06.1976

Status:
Pochowany:

Toczek Stanisław

17.03.1908

16.11.1979

Data urodzenia:

17.03.1908

Data śmierci:

16.11.1979

Status:
Pochowany:

Toczek Wiktoria

22.02.1917

02.08.1997

Data urodzenia:

22.02.1917

Data śmierci:

02.08.1997

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Gowin Maria

05.10.1882

28.04.1959

Gowin Karol

15.10.1873

13.08.1952

Data urodzenia:

05.10.1882

15.10.1873

Data śmierci:

28.04.1959

13.08.1952

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Tomiczek Jan

07.04.1928

05.11.1995

Tomiczek Elżbieta

24.01.1933

09.04.2018

Data urodzenia:

07.04.1928

24.01.1933

Data śmierci:

05.11.1995

09.04.2018

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Giza Maria

24.10.1892

06.07.1963

Giza Jan

02.07.1897

30.03.1975

Watoła Maria

01.02.1924

15.10.2006

Watoła Antoni

12.10.1922

25.10.1991

Data urodzenia:

24.10.1892

02.07.1897

01.02.1924

12.10.1922

Data śmierci:

06.07.1963

30.03.1975

15.10.2006

25.10.1991

Status: