Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Józefa Bełej, Józef Bełej,

Lokalizacja grobu: A / 10 / 1-2

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*