Ś.P. Antoni Kotelba

Data urodzin: 1891

Data śmierci: 21.10.1963

Żył(a) 72 lata

Ś.P. Paulina Kotelba

Data urodzin: 1904

Data śmierci: 29.03.1982

Żył(a) 77 lat

Ś.P. Stanisława Kotelba

Data urodzin: 1929

Data śmierci: 23.12.1949

Żył(a) 20 lat