Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Wiktor Pisany, Janina Pisany, Stanisław Wyderka, Wiktoria Wyderka, Tadusz Wyderka,

Lokalizacja grobu: H / 12 / 11

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*