<<
>>

Ś.P. Agnieszka Pietrasik

Data śmierci: 26.08.1976

Ś.P. Bartłomiej Pietrasik

Data śmierci: 07.04.1981

Ś.P. Leon Konieczny

Data śmierci: 06.07.2000

Ś.P. Aleksandra Konieczna

Data śmierci: 24.12.2020