RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Maria

Tais

72. rocznica

04-02-1951

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Krystyna

Hryceniak

11. rocznica

05-02-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Marek Szajnowski

03.07.1959

22.01.2002

03.07.1959

22.01.2002

Czesław Nowak

01.06.1948

17.05.2001

01.06.1948

17.05.2001

Czesław Szajnowski

23.10.1957

26.07.2000

23.10.1957

26.07.2000

Jerzy Lesiński

02.01.1950

14.12.1999

02.01.1950

14.12.1999

Edward Rygollo

01.01.1949

13.09.1999

01.01.1949

13.09.1999

Irena Juszczyńska

20.12.1926

23.01.2000

Czesław Juszczyński

28.09.1924

12.11.1994

20.12.1926

28.09.1924

23.01.2000

12.11.1994

Józefa Wasylczyk

15.07.1914

23.03.1997

Józef Wasylczyk

23.01.1912

20.02.1994

15.07.1914

23.01.1912

23.03.1997

20.02.1994

Agata Izdebska

17.04.1908

18.05.1993

Marian Izdebski

02.02.1913

01.09.1992

17.04.1908

02.02.1913

18.05.1993

01.09.1992

Waldemar Sipowicz

09.07.1948

29.07.1992

09.07.1948

29.07.1992

Tadeusz Boguszewski

1931

28.02.1991

1931

28.02.1991

Helena Makuch

01.10.1929

30.11.1993

Władysław Makuch

20.12.1917

27.06.1990

01.10.1929

20.12.1917

30.11.1993

27.06.1990

Piotr Lesiński

08.06.1915

21.05.1990

Maria Lesińska

23.06.1919

09.08.1992

08.06.1915

23.06.1919

21.05.1990

09.08.1992

Zofia Jastrzębska

15.03.1925

04.04.1989

15.03.1925

04.04.1989

Marian Niedźwiedź

23.11.1923

23.08.1987

23.11.1923

23.08.1987

Krystian Podgórzak

28.03.1948

16.05.1987

28.03.1948

16.05.1987

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Szajnowski Marek

03.07.1959

22.01.2002

Data urodzenia:

03.07.1959

Data śmierci:

22.01.2002

Status:
Pochowany:

Nowak Czesław

01.06.1948

17.05.2001

Data urodzenia:

01.06.1948

Data śmierci:

17.05.2001

Status:
Pochowany:

Szajnowski Czesław

23.10.1957

26.07.2000

Data urodzenia:

23.10.1957

Data śmierci:

26.07.2000

Status:
Pochowany:

Lesiński Jerzy

02.01.1950

14.12.1999

Data urodzenia:

02.01.1950

Data śmierci:

14.12.1999

Status:
Pochowany:

Rygollo Edward

01.01.1949

13.09.1999

Data urodzenia:

01.01.1949

Data śmierci:

13.09.1999

Status:
Pochowany:

Juszczyńska Irena

20.12.1926

23.01.2000

Juszczyński Czesław

28.09.1924

12.11.1994

Data urodzenia:

20.12.1926

28.09.1924

Data śmierci:

23.01.2000

12.11.1994

Status:
Pochowany:

Wasylczyk Józefa

15.07.1914

23.03.1997

Wasylczyk Józef

23.01.1912

20.02.1994

Data urodzenia:

15.07.1914

23.01.1912

Data śmierci:

23.03.1997

20.02.1994

Status:
Pochowany:

Izdebska Agata

17.04.1908

18.05.1993

Izdebski Marian

02.02.1913

01.09.1992

Data urodzenia:

17.04.1908

02.02.1913

Data śmierci:

18.05.1993

01.09.1992

Status:
Pochowany:

Sipowicz Waldemar

09.07.1948

29.07.1992

Data urodzenia:

09.07.1948

Data śmierci:

29.07.1992

Status:
Pochowany:

Boguszewski Tadeusz

1931

28.02.1991

Data urodzenia:

1931

Data śmierci:

28.02.1991

Status:
Pochowany:

Makuch Helena

01.10.1929

30.11.1993

Makuch Władysław

20.12.1917

27.06.1990

Data urodzenia:

01.10.1929

20.12.1917

Data śmierci:

30.11.1993

27.06.1990

Status:
Pochowany:

Lesiński Piotr

08.06.1915

21.05.1990

Lesińska Maria

23.06.1919

09.08.1992

Data urodzenia:

08.06.1915

23.06.1919

Data śmierci:

21.05.1990

09.08.1992

Status:
Pochowany:

Jastrzębska Zofia

15.03.1925

04.04.1989

Data urodzenia:

15.03.1925

Data śmierci:

04.04.1989

Status:
Pochowany:

Niedźwiedź Marian

23.11.1923

23.08.1987

Data urodzenia:

23.11.1923

Data śmierci:

23.08.1987

Status:
Pochowany:

Podgórzak Krystian

28.03.1948

16.05.1987

Data urodzenia:

28.03.1948

Data śmierci:

16.05.1987

Status: