RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Józef

Zieliński

42. rocznica

22.02.1982

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Ksybek

53. rocznica

22.02.1971

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Golacik

66. rocznica

22.02.1958

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Halina

Jakubowska

27. rocznica

23.02.1997

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Michalski

57. rocznica

23.02.1967

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Kraśniewski

82. rocznica

23.02.1942

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Turowiecki

16. rocznica

24.02.2008

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Zembrzucki

65. rocznica

24.02.1959

JEZU, UFAM TOBIE