Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Natalia Moskal

21.05.1930

16.04.2021

Jan Moskal

16.06.1932

08.04.2021

21.05.1930

16.06.1932

16.04.2021

08.04.2021

Alicja Barbara Szpyt

16.06.1962

02.10.2015

16.06.1962

02.10.2015

Stanisława Sojecka

20.12.1924

13.03.2016

20.12.1924

13.03.2016

Zygmunt Olszewski

20.08.1934

21.01.2016

20.08.1934

21.01.2016

Józef Gola

03.07.1944

15.08.2017

03.07.1944

15.08.2017

Urszula Rębisz

24.08.1985

19.07.2017

Tomasz Rębisz

03.04.1983

02.05.2020

24.08.1985

03.04.1983

19.07.2017

02.05.2020

Jan Żurawski

15.05.1947

21.08.2017

15.05.1947

21.08.2017

Eugeniusz Szwajka

03.02.1949

22.01.2018

03.02.1949

22.01.2018

Helena Bąk

15.05.1936

26.10.2018

15.05.1936

26.10.2018

Agata Kulińska

05.02.1935

15.11.2018

Kazimiera Karbarska

19.11.1938

06.12.2021

Stanisław Karbarski

23.08.1936

19.04.2022

05.02.1935

19.11.1938

23.08.1936

15.11.2018

06.12.2021

19.04.2022

Józef Kułaczkowski

09.04.1955

17.09.2019

Kazimiera Kułaczkowska

10.06.1927

12.01.2020

09.04.1955

10.06.1927

17.09.2019

12.01.2020

Stanisław Bródka

10.04.1952

21.10.2019

10.04.1952

21.10.2019

Tadeusz Tutak

08.02.1956

14.11.2019

08.02.1956

14.11.2019

Mieczysław Czerepak

16.01.1965

01.06.2013

16.01.1965

01.06.2013

Marian Grabowski

03.09.1937

10.06.2013

03.09.1937

10.06.2013

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Moskal Natalia

21.05.1930

16.04.2021

Moskal Jan

16.06.1932

08.04.2021

Data urodzenia:

21.05.1930

16.06.1932

Data śmierci:

16.04.2021

08.04.2021

Status:
Pochowany:

Szpyt Alicja Barbara

16.06.1962

02.10.2015

Data urodzenia:

16.06.1962

Data śmierci:

02.10.2015

Status:
Pochowany:

Sojecka Stanisława

20.12.1924

13.03.2016

Data urodzenia:

20.12.1924

Data śmierci:

13.03.2016

Status:
Pochowany:

Olszewski Zygmunt

20.08.1934

21.01.2016

Data urodzenia:

20.08.1934

Data śmierci:

21.01.2016

Status:
Pochowany:

Gola Józef

03.07.1944

15.08.2017

Data urodzenia:

03.07.1944

Data śmierci:

15.08.2017

Status:
Pochowany:

Rębisz Urszula

24.08.1985

19.07.2017

Rębisz Tomasz

03.04.1983

02.05.2020

Data urodzenia:

24.08.1985

03.04.1983

Data śmierci:

19.07.2017

02.05.2020

Status:
Pochowany:

Żurawski Jan

15.05.1947

21.08.2017

Data urodzenia:

15.05.1947

Data śmierci:

21.08.2017

Status:
Pochowany:

Szwajka Eugeniusz

03.02.1949

22.01.2018

Data urodzenia:

03.02.1949

Data śmierci:

22.01.2018

Status:
Pochowany:

Bąk Helena

15.05.1936

26.10.2018

Data urodzenia:

15.05.1936

Data śmierci:

26.10.2018

Status:
Pochowany:

Kulińska Agata

05.02.1935

15.11.2018

Karbarska Kazimiera

19.11.1938

06.12.2021

Karbarski Stanisław

23.08.1936

19.04.2022

Data urodzenia:

05.02.1935

19.11.1938

23.08.1936

Data śmierci:

15.11.2018

06.12.2021

19.04.2022

Status:
Pochowany:

Kułaczkowski Józef

09.04.1955

17.09.2019

Kułaczkowska Kazimiera

10.06.1927

12.01.2020

Data urodzenia:

09.04.1955

10.06.1927

Data śmierci:

17.09.2019

12.01.2020

Status:
Pochowany:

Bródka Stanisław

10.04.1952

21.10.2019

Data urodzenia:

10.04.1952

Data śmierci:

21.10.2019

Status:
Pochowany:

Tutak Tadeusz

08.02.1956

14.11.2019

Data urodzenia:

08.02.1956

Data śmierci:

14.11.2019

Status:
Pochowany:

Czerepak Mieczysław

16.01.1965

01.06.2013

Data urodzenia:

16.01.1965

Data śmierci:

01.06.2013

Status:
Pochowany:

Grabowski Marian

03.09.1937

10.06.2013

Data urodzenia:

03.09.1937

Data śmierci:

10.06.2013

Status: