Ś.P. Waleria Antos

Ś.P. Stanisław Zięcik

Data urodzin: 07.02.1946

Data śmierci: 07.02.1947

Żył(a) 1 rok