<<
>>

Ś.P. Aleksy Nowacki

Data urodzin: 09.07.1932

Data śmierci: 05.05.2002

Żył(a) 69 lat

Ś.P. Henryka Pałeczna

Data urodzin: 13.12.1954

Data śmierci: 05.04.2012

Żył(a) 57 lat

Ś.P. Anna Nowacka

Data urodzin: 02.01.1933

Data śmierci: 31.07.2018

Żył(a) 85 lat

Ś.P. Jan Nowacki

Data urodzin: 25.05.1960

Data śmierci: 09.03.2017

Żył(a) 56 lat