Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Agnieszka

Mateja

40 rocznica

23-01-1982

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Mateja

45 rocznica

23-01-1977

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Buhl

27 rocznica

24-01-1995

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Plachetka

40 rocznica

24-01-1982

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Blaut

44 rocznica

24-01-1978

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Skóra

37 rocznica

25-01-1985

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Emilia

Jaksy

15 rocznica

26-01-2007

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Elżbieta

Mechnik

18 rocznica

29-01-2004

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Małgorzata Florczak

12.01.1984

03.12.2001

12.01.1984

03.12.2001

Henryk Piechotta

21.04.1943

28.09.2001

21.04.1943

28.09.2001

Winfryd Bartocha

13.09.1941

13.08.2001

13.09.1941

13.08.2001

Walter Ciolek

11.02.1931

15.06.2001

11.02.1931

15.06.2001

Maria Mateja

29.01.1924

09.06.2001

Jakub Mateja

22.03.1917

19.07.1997

29.01.1924

22.03.1917

09.06.2001

19.07.1997

Hildegard Richter

10.01.1935

14.10.1995

Jadwiga Hirsz

08.10.1932

19.01.2001

10.01.1935

08.10.1932

14.10.1995

19.01.2001

Jan Papkalla

18.01.1971

25.10.2000

18.01.1971

25.10.2000

Krystian Joniec

15.02.1962

14.10.2000

15.02.1962

14.10.2000

Luiza Teliks

05.10.1915

12.07.2000

Katarzyna Rudner

1895

1976

05.10.1915

1895

12.07.2000

1976

Maria Smolorz

10.03.1916

07.04.2000

Paweł Smolorz

06.09.1910

03.12.1983

10.03.1916

06.09.1910

07.04.2000

03.12.1983

Rudolf Kampa

16.04.1938

23.03.2000

Anna Kampa

1901

1979

16.04.1938

1901

23.03.2000

1979

Maria Nieslony

13.11.1937

09.10.1999

Gerhard Nieslony

25.07.1930

17.01.2000

13.11.1937

25.07.1930

09.10.1999

17.01.2000

Konrad Mientus

02.02.1936

16.12.1999

02.02.1936

16.12.1999

Katarzyna Mateja

05.03.1915

14.11.1999

05.03.1915

14.11.1999

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Florczak Małgorzata

12.01.1984

03.12.2001

Data urodzenia:

12.01.1984

Data śmierci:

03.12.2001

Status:
Pochowany:

Piechotta Henryk

21.04.1943

28.09.2001

Data urodzenia:

21.04.1943

Data śmierci:

28.09.2001

Status:
Pochowany:

Bartocha Winfryd

13.09.1941

13.08.2001

Data urodzenia:

13.09.1941

Data śmierci:

13.08.2001

Status:
Pochowany:

Ciolek Walter

11.02.1931

15.06.2001

Data urodzenia:

11.02.1931

Data śmierci:

15.06.2001

Status:
Pochowany:

Mateja Maria

29.01.1924

09.06.2001

Mateja Jakub

22.03.1917

19.07.1997

Data urodzenia:

29.01.1924

22.03.1917

Data śmierci:

09.06.2001

19.07.1997

Status:
Pochowany:

Richter Hildegard

10.01.1935

14.10.1995

Hirsz Jadwiga

08.10.1932

19.01.2001

Data urodzenia:

10.01.1935

08.10.1932

Data śmierci:

14.10.1995

19.01.2001

Status:
Pochowany:

Papkalla Jan

18.01.1971

25.10.2000

Data urodzenia:

18.01.1971

Data śmierci:

25.10.2000

Status:
Pochowany:

Joniec Krystian

15.02.1962

14.10.2000

Data urodzenia:

15.02.1962

Data śmierci:

14.10.2000

Status:
Pochowany:

Teliks Luiza

05.10.1915

12.07.2000

Rudner Katarzyna

1895

1976

Data urodzenia:

05.10.1915

1895

Data śmierci:

12.07.2000

1976

Status:
Pochowany:

Smolorz Maria

10.03.1916

07.04.2000

Smolorz Paweł

06.09.1910

03.12.1983

Data urodzenia:

10.03.1916

06.09.1910

Data śmierci:

07.04.2000

03.12.1983

Status:
Pochowany:

Kampa Rudolf

16.04.1938

23.03.2000

Kampa Anna

1901

1979

Data urodzenia:

16.04.1938

1901

Data śmierci:

23.03.2000

1979

Status:
Pochowany:

Nieslony Maria

13.11.1937

09.10.1999

Nieslony Gerhard

25.07.1930

17.01.2000

Data urodzenia:

13.11.1937

25.07.1930

Data śmierci:

09.10.1999

17.01.2000

Status:
Pochowany:

Mientus Konrad

02.02.1936

16.12.1999

Data urodzenia:

02.02.1936

Data śmierci:

16.12.1999

Status:
Pochowany:

Mateja Katarzyna

05.03.1915

14.11.1999

Data urodzenia:

05.03.1915

Data śmierci:

14.11.1999

Status:
Pochowany:

Mika Łucja

05.12.1919

15.09.1999

Data urodzenia:

05.12.1919

Data śmierci:

15.09.1999

Status: