Ś.P. Henryka Wiącek

Data urodzin: 1920

Data śmierci: 22.01.1989

Żył(a) 69 lat

Ś.P. Antoni Kasprzycki

Ś.P. Józefa Kasprzycka

Ś.P. Marian Kasprzycki