Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Wacław

Domochowski

8 rocznica

20-10-2013

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Beata

Grodzka

33 rocznica

23-10-1988

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Janina

Juncewicz

58 rocznica

23-10-1963

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Piotrowska

57 rocznica

27-10-1964

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Antoni Orzełek

10.05.1915

19.04.1981

Władysława Orzełek

18.05.1932

25.01.2001

10.05.1915

18.05.1932

19.04.1981

25.01.2001

Jadwiga Kwiatkowska

26.12.1917

23.09.1999

26.12.1917

23.09.1999

Jolanta Bezat

04.06.1909

16.03.1998

04.06.1909

16.03.1998

Krystyna Tomczak

01.04.1930

06.01.1997

01.04.1930

06.01.1997

Bolesław Juncewicz

10.03.1905

27.12.1985

Józefa Juncewicz

10.05.1910

10.10.1996

10.03.1905

10.05.1910

27.12.1985

10.10.1996

Aleksander Jarka

15.06.1915

22.03.1989

Zofia Jarka

04.03.1925

14.04.1993

15.06.1915

04.03.1925

22.03.1989

14.04.1993

Zofia Ciubak

16.05.1909

29.09.1992

16.05.1909

29.09.1992

Aniela Bierska

30.05.1898

24.08.1992

30.05.1898

24.08.1992

Stanisław Żelaskowski

1907

25.01.1972

Czesława Żelaskowska

1909

22.03.1992

1907

1909

25.01.1972

22.03.1992

Antoni Dobies

19.11.1909

22.09.1991

19.11.1909

22.09.1991

Michał Winiarczyk

19.08.1985

21.08.1985

Marta Zarzycka

06.04.1991

09.04.1991

19.08.1985

06.04.1991

21.08.1985

09.04.1991

Piotr Meller

15.06.1947

25.03.1991

15.06.1947

25.03.1991

Edward Bancewicz

05.05.1928

10.03.1990

05.05.1928

10.03.1990

Patrycja Wąsik

16.11.1989

16.11.1989

Adrian Wąsik

16.11.1989

20.11.1989

16.11.1989

16.11.1989

16.11.1989

20.11.1989

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Orzełek Antoni

10.05.1915

19.04.1981

Orzełek Władysława

18.05.1932

25.01.2001

Data urodzenia:

10.05.1915

18.05.1932

Data śmierci:

19.04.1981

25.01.2001

Status:
Pochowany:

Kwiatkowska Jadwiga

26.12.1917

23.09.1999

Data urodzenia:

26.12.1917

Data śmierci:

23.09.1999

Status:
Pochowany:

Bezat Jolanta

04.06.1909

16.03.1998

Data urodzenia:

04.06.1909

Data śmierci:

16.03.1998

Status:
Pochowany:

Tomczak Krystyna

01.04.1930

06.01.1997

Data urodzenia:

01.04.1930

Data śmierci:

06.01.1997

Status:
Pochowany:

Bancewicz Maria

1925

1996

Data urodzenia:

1925

Data śmierci:

1996

Status:
Pochowany:

Juncewicz Bolesław

10.03.1905

27.12.1985

Juncewicz Józefa

10.05.1910

10.10.1996

Data urodzenia:

10.03.1905

10.05.1910

Data śmierci:

27.12.1985

10.10.1996

Status:
Pochowany:

Jarka Aleksander

15.06.1915

22.03.1989

Jarka Zofia

04.03.1925

14.04.1993

Data urodzenia:

15.06.1915

04.03.1925

Data śmierci:

22.03.1989

14.04.1993

Status:
Pochowany:

Ciubak Zofia

16.05.1909

29.09.1992

Data urodzenia:

16.05.1909

Data śmierci:

29.09.1992

Status:
Pochowany:

Bierska Aniela

30.05.1898

24.08.1992

Data urodzenia:

30.05.1898

Data śmierci:

24.08.1992

Status:
Pochowany:

Żelaskowski Stanisław

1907

25.01.1972

Żelaskowska Czesława

1909

22.03.1992

Data urodzenia:

1907

1909

Data śmierci:

25.01.1972

22.03.1992

Status:
Pochowany:

Dobies Antoni

19.11.1909

22.09.1991

Data urodzenia:

19.11.1909

Data śmierci:

22.09.1991

Status:
Pochowany:

Winiarczyk Michał

19.08.1985

21.08.1985

Zarzycka Marta

06.04.1991

09.04.1991

Data urodzenia:

19.08.1985

06.04.1991

Data śmierci:

21.08.1985

09.04.1991

Status:
Pochowany:

Meller Piotr

15.06.1947

25.03.1991

Data urodzenia:

15.06.1947

Data śmierci:

25.03.1991

Status:
Pochowany:

Bancewicz Edward

05.05.1928

10.03.1990

Data urodzenia:

05.05.1928

Data śmierci:

10.03.1990

Status:
Pochowany:

Wąsik Patrycja

16.11.1989

16.11.1989

Wąsik Adrian

16.11.1989

20.11.1989

Data urodzenia:

16.11.1989

16.11.1989

Data śmierci:

16.11.1989

20.11.1989

Status: