RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Stanisława

Folwarska

3. rocznica

21.02.2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Janina

Halek

4. rocznica

21.02.2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Karkula

6. rocznica

22.02.2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Płanica

48. rocznica

22.02.1976

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wiktoria

Kuros

9. rocznica

23.02.2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Janina

Dziechciowska

1. rocznica

24.02.2023

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jadwiga

Ryś

6. rocznica

24.02.2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysław

Wójtowicz

71. rocznica

25.02.1953

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Józef Kowalczyk

24.06.1928

06.07.1978

Andrzej Kowalczyk

28.06.1958

14.05.1968

Anastazja Kowalczyk

26.01.1928

08.04.2012

24.06.1928

28.06.1958

26.01.1928

06.07.1978

14.05.1968

08.04.2012

Stefan Wójtowicz

05.01.1920

09.10.2002

Marianna Wójtowicz

27.03.1930

08.08.2009

05.01.1920

27.03.1930

09.10.2002

08.08.2009

Jarosław Śmietana

16.01.1991

23.06.2023

Magdalena Mirek

10.04.1917

11.11.1991

16.01.1991

10.04.1917

23.06.2023

11.11.1991

Maria Drobna

18.10.1991

04.11.1991

Elżbieta Drobna

26.05.1970

14.04.2017

Roman Drobny

01.02.1961

27.12.2021

18.10.1991

26.05.1970

01.02.1961

04.11.1991

14.04.2017

27.12.2021

Edward Wójtowicz

23.08.1923

15.10.1991

Zofia Wójtowicz

10.05.1934

13.12.2016

Rozalia Maciaszek

19.05.1898

27.01.1982

23.08.1923

10.05.1934

19.05.1898

15.10.1991

13.12.2016

27.01.1982

Franciszek Płanica

11.04.1904

22.02.1976

Emilia Płanica

25.06.1916

08.05.1991

Józef Płanica

12.02.1946

02.06.2003

11.04.1904

25.06.1916

12.02.1946

22.02.1976

08.05.1991

02.06.2003

Maria Mirek

1930

2001

Jakub Mirek

1917

1996

Barbara Mirek

1973

Anna Mirek

1972

1930

1917

-

-

2001

1996

1973

1972

Michałek Głogowski

05.12.1970

17.12.1970

Jan Głogowski

01.11.1936

05.01.2015

05.12.1970

01.11.1936

17.12.1970

05.01.2015

Józefa Pustelnik

15.11.1891

10.04.1979

Jan Pustelnik

26.06.1886

06.12.1950

Anna Bednarczyk

20.11.1891

23.04.1963

Stanisław Bednarczyk

13.07.1891

27.06.1976

15.11.1891

26.06.1886

20.11.1891

13.07.1891

10.04.1979

06.12.1950

23.04.1963

27.06.1976

Franciszek Żegleń

03.11.1895

04.01.1979

Maria Żegleń

04.10.1902

14.11.1968

Janina Żegleń

24.06.1935

06.10.1950

03.11.1895

04.10.1902

24.06.1935

04.01.1979

14.11.1968

06.10.1950

Zofia Guzik

01.12.1950

23.06.2016

Marianna Kurek

16.11.1920

02.07.2022

Honorata Lichota

Karol Lichota

01.12.1950

16.11.1920

-

-

23.06.2016

02.07.2022

-

-

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 15.09.2023