Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Edward Tracz

13.10.1938

28.01.1965

13.10.1938

28.01.1965

Maria Szczyrba

14.11.1896

16.03.1964

14.11.1896

16.03.1964

Marta Kudzia

15.10.1907

30.08.1963

15.10.1907

30.08.1963

Paweł Skrzydło

25.05.1894

10.07.1963

25.05.1894

10.07.1963

Ryszard Leśniewski

24.02.1963

17.05.1963

24.02.1963

17.05.1963

Józef Bukowski

05.02.1912

07.04.1963

05.02.1912

07.04.1963

Franciszek Myrda

10.09.1885

02.12.1962

10.09.1885

02.12.1962

Emanuel Keller

21.11.1902

20.05.1962

21.11.1902

20.05.1962

Antoni Biela

01.04.1882

05.09.1961

01.04.1882

05.09.1961

Augustyn Kaszyca

21.01.1912

10.08.1961

21.01.1912

10.08.1961

Stanisław Ścierski

08.05.1927

12.06.1961

08.05.1927

12.06.1961

Józef Smoliński

11.02.1930

16.09.1960

11.02.1930

16.09.1960

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Fruś Grażynka

14.02.1965

Data urodzenia:

Data śmierci:

14.02.1965

Status:
Pochowany:

Tracz Edward

13.10.1938

28.01.1965

Data urodzenia:

13.10.1938

Data śmierci:

28.01.1965

Status:
Pochowany:

Szczyrba Maria

14.11.1896

16.03.1964

Data urodzenia:

14.11.1896

Data śmierci:

16.03.1964

Status:
Pochowany:

Woźniak Grzegorz

1963

Data urodzenia:

Data śmierci:

1963

Status:
Pochowany:

Kudzia Marta

15.10.1907

30.08.1963

Data urodzenia:

15.10.1907

Data śmierci:

30.08.1963

Status:
Pochowany:

Skrzydło Paweł

25.05.1894

10.07.1963

Data urodzenia:

25.05.1894

Data śmierci:

10.07.1963

Status:
Pochowany:

Leśniewski Ryszard

24.02.1963

17.05.1963

Data urodzenia:

24.02.1963

Data śmierci:

17.05.1963

Status:
Pochowany:

Bukowski Józef

05.02.1912

07.04.1963

Data urodzenia:

05.02.1912

Data śmierci:

07.04.1963

Status:
Pochowany:

Myrda Franciszek

10.09.1885

02.12.1962

Data urodzenia:

10.09.1885

Data śmierci:

02.12.1962

Status:
Pochowany:

Keller Emanuel

21.11.1902

20.05.1962

Data urodzenia:

21.11.1902

Data śmierci:

20.05.1962

Status:
Pochowany:

Biolik Jan

01.03.1959

12.04.1962

Data urodzenia:

01.03.1959

Data śmierci:

12.04.1962

Status:
Pochowany:

Biela Antoni

01.04.1882

05.09.1961

Data urodzenia:

01.04.1882

Data śmierci:

05.09.1961

Status:
Pochowany:

Kaszyca Augustyn

21.01.1912

10.08.1961

Data urodzenia:

21.01.1912

Data śmierci:

10.08.1961

Status:
Pochowany:

Ścierski Stanisław

08.05.1927

12.06.1961

Data urodzenia:

08.05.1927

Data śmierci:

12.06.1961

Status:
Pochowany:

Smoliński Józef

11.02.1930

16.09.1960

Data urodzenia:

11.02.1930

Data śmierci:

16.09.1960

Status: