Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Franciszek Myrda

10.09.1885

02.12.1962

10.09.1885

02.12.1962

Józef Żołna

1925

1996

Agnieszka Wróblewska

1922

1962

1925

1922

1996

1962

Edward Glenszczyk

05.02.1915

01.07.1979

05.02.1915

01.07.1979

Piotr Kober

18.06.1946

21.08.2018

Elfryda Glenszczyk

18.06.1946

-

21.08.2018

-

Zdzisław Dela

03.05.1937

05.12.2020

Marta Apostel

03.05.1937

-

05.12.2020

-

Ewa Jasiulek

01.01.1966

25.06.2021

Bernard Geppert

28.12.1930

18.09.2013

01.01.1966

28.12.1930

25.06.2021

18.09.2013

Maria Mazelon

06.12.1899

20.07.1991

Tomasz Mazelon

30.01.1894

30.06.1961

06.12.1899

30.01.1894

20.07.1991

30.06.1961

Augustyn Kaszyca

21.01.1912

10.08.1961

21.01.1912

10.08.1961

Antoni Biela

01.04.1882

05.09.1961

01.04.1882

05.09.1961

Julia Paździora

1934

2015

Jan Paździora

1931

1992

Józef Paździora

1924

1961

1934

1931

1924

2015

1992

1961

Alojzy Sitko

07.11.1922

08.07.1986

07.11.1922

08.07.1986

Jerzy Herman

30.07.1925

25.04.1996

Marta Tront

Wiktor Tront

30.07.1925

-

-

25.04.1996

-

-

Grzegorz Dziki

14.12.1958

19.12.2002

14.12.1958

19.12.2002

Konrad Skrzydło

03.01.1931

10.01.1986

03.01.1931

10.01.1986

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Myrda Franciszek

10.09.1885

02.12.1962

Data urodzenia:

10.09.1885

Data śmierci:

02.12.1962

Status:
Pochowany:

Żołna Józef

1925

1996

Wróblewska Agnieszka

1922

1962

Data urodzenia:

1925

1922

Data śmierci:

1996

1962

Status:
Pochowany:

Glenszczyk Edward

05.02.1915

01.07.1979

Data urodzenia:

05.02.1915

Data śmierci:

01.07.1979

Status:
Pochowany:

Kober Piotr

18.06.1946

21.08.2018

Glenszczyk Elfryda

Data urodzenia:

18.06.1946

Data śmierci:

21.08.2018

Status:
Pochowany:

Dela Zdzisław

03.05.1937

05.12.2020

Apostel Marta

Data urodzenia:

03.05.1937

Data śmierci:

05.12.2020

Status:
Pochowany:

Jasiulek Ewa

01.01.1966

25.06.2021

Geppert Bernard

28.12.1930

18.09.2013

Data urodzenia:

01.01.1966

28.12.1930

Data śmierci:

25.06.2021

18.09.2013

Status:
Pochowany:

Mazelon Maria

06.12.1899

20.07.1991

Mazelon Tomasz

30.01.1894

30.06.1961

Data urodzenia:

06.12.1899

30.01.1894

Data śmierci:

20.07.1991

30.06.1961

Status:
Pochowany:

Kaszyca Augustyn

21.01.1912

10.08.1961

Data urodzenia:

21.01.1912

Data śmierci:

10.08.1961

Status:
Pochowany:

Biela Antoni

01.04.1882

05.09.1961

Data urodzenia:

01.04.1882

Data śmierci:

05.09.1961

Status:
Pochowany:

Paździora Julia

1934

2015

Paździora Jan

1931

1992

Paździora Józef

1924

1961

Data urodzenia:

1934

1931

1924

Data śmierci:

2015

1992

1961

Status:
Pochowany:

Jamrozy Berta

18.06.1998

Data urodzenia:

Data śmierci:

18.06.1998

Status:
Pochowany:

Sitko Alojzy

07.11.1922

08.07.1986

Data urodzenia:

07.11.1922

Data śmierci:

08.07.1986

Status:
Pochowany:

Herman Jerzy

30.07.1925

25.04.1996

Tront Marta

Tront Wiktor

Data urodzenia:

30.07.1925

Data śmierci:

25.04.1996

Status:
Pochowany:

Dziki Grzegorz

14.12.1958

19.12.2002

Data urodzenia:

14.12.1958

Data śmierci:

19.12.2002

Status:
Pochowany:

Skrzydło Konrad

03.01.1931

10.01.1986

Data urodzenia:

03.01.1931

Data śmierci:

10.01.1986

Status: