Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Helena Nowak

04.09.1925

25.01.1979

04.09.1925

25.01.1979

Augustyn Nowak

06.05.1923

11.01.1991

06.05.1923

11.01.1991

Emanuel Keller

21.11.1902

20.05.1962

21.11.1902

20.05.1962

Maria Keller

27.04.1907

09.09.1969

27.04.1907

09.09.1969

Maria Szczupak

02.08.1932

20.02.2016

02.08.1932

20.02.2016

Czesław Szczupak

05.07.1926

03.05.2001

05.07.1926

03.05.2001

Jan Jania

06.02.1929

28.05.2012

06.02.1929

28.05.2012

Elżbieta Jania

12.06.1926

21.10.2003

12.06.1926

21.10.2003

Hilaria Serwin

14.01.1929

26.09.1962

Szczepan Serwin

05.12.1920

12.12.1994

14.01.1929

05.12.1920

26.09.1962

12.12.1994

Maciej Fijałkowski

23.02.1990

12.09.2008

23.02.1990

12.09.2008

Alojzy Grzybek

01.11.1929

17.07.1994

01.11.1929

17.07.1994

Paweł Grzybek

19.07.1895

08.10.1962

Weronika Grzybek

12.12.1902

13.08.1985

19.07.1895

12.12.1902

08.10.1962

13.08.1985

Cecylia Ptak

17.11.1918

12.02.1990

Wiktor Ptak

10.04.1909

28.11.1962

17.11.1918

10.04.1909

12.02.1990

28.11.1962

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Nowak Helena

04.09.1925

25.01.1979

Data urodzenia:

04.09.1925

Data śmierci:

25.01.1979

Status:
Pochowany:

Nowak Augustyn

06.05.1923

11.01.1991

Data urodzenia:

06.05.1923

Data śmierci:

11.01.1991

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Keller Emanuel

21.11.1902

20.05.1962

Data urodzenia:

21.11.1902

Data śmierci:

20.05.1962

Status:
Pochowany:

Keller Maria

27.04.1907

09.09.1969

Data urodzenia:

27.04.1907

Data śmierci:

09.09.1969

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Szczupak Maria

02.08.1932

20.02.2016

Data urodzenia:

02.08.1932

Data śmierci:

20.02.2016

Status:
Pochowany:

Szczupak Czesław

05.07.1926

03.05.2001

Data urodzenia:

05.07.1926

Data śmierci:

03.05.2001

Status:
Pochowany:

Jania Jan

06.02.1929

28.05.2012

Data urodzenia:

06.02.1929

Data śmierci:

28.05.2012

Status:
Pochowany:

Jania Elżbieta

12.06.1926

21.10.2003

Data urodzenia:

12.06.1926

Data śmierci:

21.10.2003

Status:
Pochowany:

Serwin Hilaria

14.01.1929

26.09.1962

Serwin Szczepan

05.12.1920

12.12.1994

Data urodzenia:

14.01.1929

05.12.1920

Data śmierci:

26.09.1962

12.12.1994

Status:
Pochowany:

Fijałkowski Maciej

23.02.1990

12.09.2008

Data urodzenia:

23.02.1990

Data śmierci:

12.09.2008

Status:
Pochowany:

Grzybek Alojzy

01.11.1929

17.07.1994

Data urodzenia:

01.11.1929

Data śmierci:

17.07.1994

Status:
Pochowany:

Grzybek Paweł

19.07.1895

08.10.1962

Grzybek Weronika

12.12.1902

13.08.1985

Data urodzenia:

19.07.1895

12.12.1902

Data śmierci:

08.10.1962

13.08.1985

Status:
Pochowany:

Ptak Cecylia

17.11.1918

12.02.1990

Ptak Wiktor

10.04.1909

28.11.1962

Data urodzenia:

17.11.1918

10.04.1909

Data śmierci:

12.02.1990

28.11.1962

Status: