Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Czesława Surma

09.10.1928

06.03.2012

Leona Surma

07.03.1920

20.03.1981

09.10.1928

07.03.1920

06.03.2012

20.03.1981

Bronisław Welc

03.05.1923

01.04.1981

03.05.1923

01.04.1981

Edward Korczykowski

20.09.1929

28.10.2018

Agnieszka Korczykowska

27.11.1935

30.07.2021

Maria Nowak

1908

1981

20.09.1929

27.11.1935

1908

28.10.2018

30.07.2021

1981

Wilhelm Nowak

25.10.1907

18.12.1997

25.10.1907

18.12.1997

Józef Golesny

04.07.1936

06.02.2021

Anna Mazelon - Golesny

01.04.1941

03.12.2020

Stanisław Mazelon

01.10.1938

02.06.1981

04.07.1936

01.04.1941

01.10.1938

06.02.2021

03.12.2020

02.06.1981

Janusz Chmielewski

27.11.1954

29.11.2018

27.11.1954

29.11.2018

Wojciech Ślosorz

19.04.1914

25.08.1981

Monika Ślosorz

17.01.1918

06.08.1988

19.04.1914

17.01.1918

25.08.1981

06.08.1988

Michał Malczyk

18.04.1933

27.08.2020

18.04.1933

27.08.2020

Maria Długajczyk

25.04.1910

04.02.2001

Wilchelm Długajczyk

08.06.1903

13.11.1981

25.04.1910

08.06.1903

04.02.2001

13.11.1981

Berta Długajczyk

1912

1982

Paweł Długajczyk

1907

1996

1912

1907

1982

1996

Augustyn Szoen

1945

2021

1945

2021

Krystyna Pacwa

30.12.1944

25.09.1982

Robert Pacwa

13.01.1971

05.02.2012

30.12.1944

13.01.1971

25.09.1982

05.02.2012

Czesław Konieczny

1906

1968

Maria Konieczny

1911

1982

Krystyna Konieczny

1938

2012

1906

1911

1938

1968

1982

2012

Karol Kontny

18.10.1945

29.11.1982

18.10.1945

29.11.1982

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Surma Czesława

09.10.1928

06.03.2012

Surma Leona

07.03.1920

20.03.1981

Data urodzenia:

09.10.1928

07.03.1920

Data śmierci:

06.03.2012

20.03.1981

Status:
Pochowany:

Welc Bronisław

03.05.1923

01.04.1981

Data urodzenia:

03.05.1923

Data śmierci:

01.04.1981

Status:
Pochowany:

Mol Jadwiga

07.10.1899

12.04.1981

Data urodzenia:

07.10.1899

Data śmierci:

12.04.1981

Status:
Pochowany:

Korczykowski Edward

20.09.1929

28.10.2018

Korczykowska Agnieszka

27.11.1935

30.07.2021

Nowak Maria

1908

1981

Data urodzenia:

20.09.1929

27.11.1935

1908

Data śmierci:

28.10.2018

30.07.2021

1981

Status:
Pochowany:

Nowak Wilhelm

25.10.1907

18.12.1997

Data urodzenia:

25.10.1907

Data śmierci:

18.12.1997

Status:
Pochowany:

Golesny Józef

04.07.1936

06.02.2021

Mazelon - Golesny Anna

01.04.1941

03.12.2020

Mazelon Stanisław

01.10.1938

02.06.1981

Data urodzenia:

04.07.1936

01.04.1941

01.10.1938

Data śmierci:

06.02.2021

03.12.2020

02.06.1981

Status:
Pochowany:

Chmielewski Janusz

27.11.1954

29.11.2018

Data urodzenia:

27.11.1954

Data śmierci:

29.11.2018

Status:
Pochowany:

Ślosorz Wojciech

19.04.1914

25.08.1981

Ślosorz Monika

17.01.1918

06.08.1988

Data urodzenia:

19.04.1914

17.01.1918

Data śmierci:

25.08.1981

06.08.1988

Status:
Pochowany:

Malczyk Michał

18.04.1933

27.08.2020

Data urodzenia:

18.04.1933

Data śmierci:

27.08.2020

Status:
Pochowany:

Długajczyk Maria

25.04.1910

04.02.2001

Długajczyk Wilchelm

08.06.1903

13.11.1981

Data urodzenia:

25.04.1910

08.06.1903

Data śmierci:

04.02.2001

13.11.1981

Status:
Pochowany:

Długajczyk Berta

1912

1982

Długajczyk Paweł

1907

1996

Data urodzenia:

1912

1907

Data śmierci:

1982

1996

Status:
Pochowany:

Szoen Augustyn

1945

2021

Data urodzenia:

1945

Data śmierci:

2021

Status:
Pochowany:

Pacwa Krystyna

30.12.1944

25.09.1982

Pacwa Robert

13.01.1971

05.02.2012

Data urodzenia:

30.12.1944

13.01.1971

Data śmierci:

25.09.1982

05.02.2012

Status:
Pochowany:

Konieczny Czesław

1906

1968

Konieczny Maria

1911

1982

Konieczny Krystyna

1938

2012

Data urodzenia:

1906

1911

1938

Data śmierci:

1968

1982

2012

Status:
Pochowany:

Kontny Karol

18.10.1945

29.11.1982

Data urodzenia:

18.10.1945

Data śmierci:

29.11.1982

Status: