Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Franciszek

Miłański

13 rocznica

03-12-2008

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Antonina

Cabańska

4 rocznica

04-12-2017

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Roman

Przybysz

5 rocznica

04-12-2016

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Włodzimierz

Ostrowski

7 rocznica

04-12-2014

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Maliński

12 rocznica

04-12-2009

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefan

Kwiatkowski

14 rocznica

05-12-2007

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Mateusz

Olejniczak

22 rocznica

05-12-1999

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jarosław

Twarużek

8 rocznica

06-12-2013

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Władysław Piotrowski

11.06.1962

11.03.2001

11.06.1962

11.03.2001

Wiesław Kurowski

04.05.1970

03.03.2001

04.05.1970

03.03.2001

Stefan Kurant

05.04.1926

06.02.2001

05.04.1926

06.02.2001

Antonina Morawska

20.05.1912

06.04.1992

Antoni Morawski

22.10.1915

22.01.2001

20.05.1912

22.10.1915

06.04.1992

22.01.2001

Józef Olejniczak

17.01.1938

01.01.2001

17.01.1938

01.01.2001

Walentyna Pieszczyk

1932

1972

Tadeusz Pieszczyk

1928

2000

1932

1928

1972

2000

Leszek Saskowski

21.02.1945

25.12.2000

21.02.1945

25.12.2000

Mieczysława Złotnicka

20.10.1962

29.11.2000

20.10.1962

29.11.2000

Ludwik Ciachera

04.08.1936

27.10.2000

04.08.1936

27.10.2000

Sławomir Sośnicki

04.03.1976

18.10.2000

04.03.1976

18.10.2000

Marian Graczyk

30.06.1920

06.07.1993

Stanisława Graczyk

27.12.1922

08.10.2000

30.06.1920

27.12.1922

06.07.1993

08.10.2000

Anna Łapszyńska

25.01.1918

19.09.2000

25.01.1918

19.09.2000

Elżbieta Kaszyńska

31.07.1960

13.09.2000

31.07.1960

13.09.2000

Rafał Winkel

03.08.1968

04.09.2000

03.08.1968

04.09.2000

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Piotrowski Władysław

11.06.1962

11.03.2001

Data urodzenia:

11.06.1962

Data śmierci:

11.03.2001

Status:
Pochowany:

Kurowski Wiesław

04.05.1970

03.03.2001

Data urodzenia:

04.05.1970

Data śmierci:

03.03.2001

Status:
Pochowany:

Kurant Stefan

05.04.1926

06.02.2001

Data urodzenia:

05.04.1926

Data śmierci:

06.02.2001

Status:
Pochowany:

Morawska Antonina

20.05.1912

06.04.1992

Morawski Antoni

22.10.1915

22.01.2001

Data urodzenia:

20.05.1912

22.10.1915

Data śmierci:

06.04.1992

22.01.2001

Status:
Pochowany:

Olejniczak Józef

17.01.1938

01.01.2001

Data urodzenia:

17.01.1938

Data śmierci:

01.01.2001

Status:
Pochowany:

Pieszczyk Walentyna

1932

1972

Pieszczyk Tadeusz

1928

2000

Data urodzenia:

1932

1928

Data śmierci:

1972

2000

Status:
Pochowany:

Saskowski Leszek

21.02.1945

25.12.2000

Data urodzenia:

21.02.1945

Data śmierci:

25.12.2000

Status:
Pochowany:

Złotnicka Mieczysława

20.10.1962

29.11.2000

Data urodzenia:

20.10.1962

Data śmierci:

29.11.2000

Status:
Pochowany:

Ciachera Ludwik

04.08.1936

27.10.2000

Data urodzenia:

04.08.1936

Data śmierci:

27.10.2000

Status:
Pochowany:

Sośnicki Sławomir

04.03.1976

18.10.2000

Data urodzenia:

04.03.1976

Data śmierci:

18.10.2000

Status:
Pochowany:

Graczyk Marian

30.06.1920

06.07.1993

Graczyk Stanisława

27.12.1922

08.10.2000

Data urodzenia:

30.06.1920

27.12.1922

Data śmierci:

06.07.1993

08.10.2000

Status:
Pochowany:

Harenda Ewa

29.08.1961

03.10.2000

Data urodzenia:

29.08.1961

Data śmierci:

03.10.2000

Status:
Pochowany:

Łapszyńska Anna

25.01.1918

19.09.2000

Data urodzenia:

25.01.1918

Data śmierci:

19.09.2000

Status:
Pochowany:

Kaszyńska Elżbieta

31.07.1960

13.09.2000

Data urodzenia:

31.07.1960

Data śmierci:

13.09.2000

Status:
Pochowany:

Winkel Rafał

03.08.1968

04.09.2000

Data urodzenia:

03.08.1968

Data śmierci:

04.09.2000

Status: