Grób przeznaczony
do likwidacji

Ś.P. Anna Szypuła

Ś.P. Jan Szypuła