Powrót do podglądu grobu

Zgłaszanie problemu przy grobie: Wojciech Micharczyk, Katarzyna Micharczyk, Maria Micharczyk, Kazimierz Micharczyk,

Lokalizacja grobu: A / 5 / 22

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*