Powrót do podglądu grobu

Zgłaszanie problemu przy grobie: Lucjan Brząkała, Leokadia Brząkała, Andrzej Brząkała,

Lokalizacja grobu: A / 2 / 26

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*