Ś.P. Cecylia Tomczak

Data urodzin: 10.12.1922

Data śmierci: 24.05.1995

Żył(a) 72 lata

Ś.P. Bolesław Tomczak

Data urodzin: 07.04.1917

Data śmierci: 19.07.1999

Żył(a) 82 lata

Ś.P. Kazimierz Sieczka

Data urodzin: 10.01.1955

Data śmierci: 22.09.2017

Żył(a) 62 lata