Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jan Wróbel

22.01.1897

07.10.1920

22.01.1897

07.10.1920

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Jan Wróbel

22.01.1897

07.10.1920

Data urodzenia:

22.01.1897

Data śmierci:

07.10.1920