Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Władysław Ciepły

04.12.1935

29.12.2006

04.12.1935

29.12.2006

Władysław Domagała

18.01.1939

02.02.2007

Wanda Domagała

01.07.1937

24.11.2009

18.01.1939

01.07.1937

02.02.2007

24.11.2009

Stanisław Kołodziejczyk

01.11.1932

14.02.2007

01.11.1932

14.02.2007

Alicja Gonciarska

09.02.1961

14.05.2007

09.02.1961

14.05.2007

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Ciepły Władysław

04.12.1935

29.12.2006

Data urodzenia:

04.12.1935

Data śmierci:

29.12.2006

Status:
Pochowany:

Domagała Władysław

18.01.1939

02.02.2007

Domagała Wanda

01.07.1937

24.11.2009

Data urodzenia:

18.01.1939

01.07.1937

Data śmierci:

02.02.2007

24.11.2009

Status:
Pochowany:

Kołodziejczyk Stanisław

01.11.1932

14.02.2007

Data urodzenia:

01.11.1932

Data śmierci:

14.02.2007

Status:
Pochowany:

Gonciarska Alicja

09.02.1961

14.05.2007

Data urodzenia:

09.02.1961

Data śmierci:

14.05.2007

Status: