Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Danuta

Wolak

25. rocznica

01-12-1997

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Król

35. rocznica

01-12-1987

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Setera

38. rocznica

02-12-1984

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisaw

Król

23. rocznica

03-12-1999

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Król

1. rocznica

06-12-2021

JEZU, UFAM TOBIE