Zwracamy się z prośbą o pobranie ze strony interentowej naszego cmenatarza Karty dysponenta grobu (opiekuna), wypełnienie jej i podpisanie. Karty można składać w kościele do koszyka przy gazetach, bądz wrzucić do skrzynki pocztowej przy plebanii, albo też przesłać tradycyjną pocztą. Wszelkie zauważone pomyłki przy spisach zmarłych prosimy przesyłać na adres email Parafii:  lysa_gora@diecezja.tarnow.pl

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Franciszka

Jewuła

65 rocznica

24-05-1957

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Julian

Jakubas

6 rocznica

26-05-2016

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Łyszczarz

19 rocznica

26-05-2003

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Antonina

Jewuła

61 rocznica

26-05-1961

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimiera

Prokop

1 rocznica

27-05-2021

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Książek

24 rocznica

27-05-1998

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Zbigniew

Derendal

14 rocznica

28-05-2008

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Sacha

14 rocznica

28-05-2008

JEZU UFAM TOBIE