Aktualizacja danych grobu: Mieczysław Kozakiewicz, Joanna Kozakiewicz, Stanisław Kozakiewicz, Dorota Kozakiewicz,

Lokalizacja grobu: IV / 6 / 7

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*