Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Marian

Motyka

7. rocznica

23-09-2016

Ś.P.

Danuta

Halama

13. rocznica

23-09-2010

Ś.P.

Grzegorz

Sporysz

26. rocznica

23-09-1997

Ś.P.

Zofia

Maga

9. rocznica

24-09-2014

Ś.P.

Kazimierz

Wajda

9. rocznica

25-09-2014

Ś.P.

Maciej

Urbaniec

28. rocznica

25-09-1995

Ś.P.

Stanisław

Bożek

31. rocznica

25-09-1992

Ś.P.

Franciszek

Adamus

33. rocznica

25-09-1990

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z zarządcą cmentarza

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Bronisława Kania

28.04.1896

29.01.1993

28.04.1896

29.01.1993

Kazimierz Kania

01.01.1957

30.09.2003

01.01.1957

30.09.2003

Helena Michalska

20.02.1926

02.09.2002

Leopold Michalski

13.07.1923

11.03.2009

20.02.1926

13.07.1923

02.09.2002

11.03.2009

Julia Jopek

13.08.1908

23.04.1990

Elżbieta Kufel

10.06.1911

21.03.1993

13.08.1908

10.06.1911

23.04.1990

21.03.1993

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z zarządcą cmentarza
Prośba o pilny kontakt z zarządcą cmentarza
Grób do likwidacji
Pochowany:

Bronisława Kania

28.04.1896

29.01.1993

Data urodzenia:

28.04.1896

Data śmierci:

29.01.1993

Pochowany:

Kazimierz Kania

01.01.1957

30.09.2003

Data urodzenia:

01.01.1957

Data śmierci:

30.09.2003

Pochowany:

Antonina Spietz

20.09.1928

04.11.2002

Data urodzenia:

20.09.1928

Data śmierci:

04.11.2002

Pochowany:

Helena Michalska

20.02.1926

02.09.2002

Data urodzenia:

20.02.1926

Data śmierci:

02.09.2002

Pochowany:

Leopold Michalski

13.07.1923

11.03.2009

Data urodzenia:

13.07.1923

Data śmierci:

11.03.2009

Pochowany:

Paweł Tetłak

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Celestyn Romik

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Kazimierz Nowak

24.02.1944

28.04.1998

Data urodzenia:

24.02.1944

Data śmierci:

28.04.1998

Pochowany:

Franciszek Duraj

23.09.1929

14.05.1992

Data urodzenia:

23.09.1929

Data śmierci:

14.05.1992

Pochowany:

Sylwester Matlak

10.10.1936

21.10.1991

Data urodzenia:

10.10.1936

Data śmierci:

21.10.1991

Pochowany:

Julia Jopek

13.08.1908

23.04.1990

Data urodzenia:

13.08.1908

Data śmierci:

23.04.1990

Pochowany:

Elżbieta Kufel

10.06.1911

21.03.1993

Data urodzenia:

10.06.1911

Data śmierci:

21.03.1993

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci: