Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:

Emilia Kulawiak

24.04.1934

20.01.2002

24.04.1934

20.01.2002

Aniela Jasiurka

20.05.1906

17.05.2002

20.05.1906

17.05.2002

Józef Jasiurka

21.01.1931

04.12.2021

21.01.1931

04.12.2021

Antoni Kobroń

03.02.1922

04.03.2003

03.02.1922

04.03.2003

Józef Omylak

07.04.1936

18.12.2002

Joanna Omylak

29.11.1940

15.12.2007

07.04.1936

29.11.1940

18.12.2002

15.12.2007

Cecylia Szewczyk

15.10.1931

13.09.2002

Ignacy Szewczyk

25.03.1923

30.10.2010

15.10.1931

25.03.1923

13.09.2002

30.10.2010

Ferdynand Wontorczyk

01.03.1936

26.06.2002

Wilhelmina Wontorczyk

03.04.1941

22.12.2013

01.03.1936

03.04.1941

26.06.2002

22.12.2013

Jan Dominik

01.11.1947

05.06.2002

01.11.1947

05.06.2002

Alojzy Gwiżdż

23.02.1929

04.04.2002

Aniela Gwiżdż

14.11.1935

15.06.2013

23.02.1929

14.11.1935

04.04.2002

15.06.2013

Wendelin Wontorczyk

18.11.1947

30.03.2001

18.11.1947

30.03.2001

Cecylia

15.11.1923

30.04.2010

15.11.1923

30.04.2010

Ferdynand Slamczyk

19.07.1929

06.10.2000

19.07.1929

06.10.2000

Maria Wontorczyk

04.06.1945

10.09.2000

04.06.1945

10.09.2000

Antoni Wykręt

13.12.1939

22.04.2003

Irena Wykręt

31.10.1947

19.07.2020

13.12.1939

31.10.1947

22.04.2003

19.07.2020

Kamil Wontorczyk

17.09.2018

17.09.2018

17.09.2018

17.09.2018

Pochowany:

Kulawiak Emilia

24.04.1934

20.01.2002

Data urodzenia:

24.04.1934

Data śmierci:

20.01.2002

Status:
Pochowany:

Jasiurka Aniela

20.05.1906

17.05.2002

Data urodzenia:

20.05.1906

Data śmierci:

17.05.2002

Status:
Pochowany:

Jasiurka Józef

21.01.1931

04.12.2021

Data urodzenia:

21.01.1931

Data śmierci:

04.12.2021

Status:
Pochowany:

Kobroń Antoni

03.02.1922

04.03.2003

Data urodzenia:

03.02.1922

Data śmierci:

04.03.2003

Status:
Pochowany:

Omylak Józef

07.04.1936

18.12.2002

Omylak Joanna

29.11.1940

15.12.2007

Data urodzenia:

07.04.1936

29.11.1940

Data śmierci:

18.12.2002

15.12.2007

Status:
Pochowany:

Szewczyk Cecylia

15.10.1931

13.09.2002

Szewczyk Ignacy

25.03.1923

30.10.2010

Data urodzenia:

15.10.1931

25.03.1923

Data śmierci:

13.09.2002

30.10.2010

Status:
Pochowany:

Wontorczyk Ferdynand

01.03.1936

26.06.2002

Wontorczyk Wilhelmina

03.04.1941

22.12.2013

Data urodzenia:

01.03.1936

03.04.1941

Data śmierci:

26.06.2002

22.12.2013

Status:
Pochowany:

Dominik Jan

01.11.1947

05.06.2002

Data urodzenia:

01.11.1947

Data śmierci:

05.06.2002

Status:
Pochowany:

Gwiżdż Alojzy

23.02.1929

04.04.2002

Gwiżdż Aniela

14.11.1935

15.06.2013

Data urodzenia:

23.02.1929

14.11.1935

Data śmierci:

04.04.2002

15.06.2013

Status:
Pochowany:

Wontorczyk Wendelin

18.11.1947

30.03.2001

Data urodzenia:

18.11.1947

Data śmierci:

30.03.2001

Status:
Pochowany:

Cecylia

15.11.1923

30.04.2010

Data urodzenia:

15.11.1923

Data śmierci:

30.04.2010

Status:
Pochowany:

Slamczyk Ferdynand

19.07.1929

06.10.2000

Data urodzenia:

19.07.1929

Data śmierci:

06.10.2000

Status:
Pochowany:

Wontorczyk Maria

04.06.1945

10.09.2000

Data urodzenia:

04.06.1945

Data śmierci:

10.09.2000

Status:
Pochowany:

Wykręt Antoni

13.12.1939

22.04.2003

Wykręt Irena

31.10.1947

19.07.2020

Data urodzenia:

13.12.1939

31.10.1947

Data śmierci:

22.04.2003

19.07.2020

Status:
Pochowany:

Wontorczyk Kamil

17.09.2018

17.09.2018

Data urodzenia:

17.09.2018

Data śmierci:

17.09.2018

Status: