Aktualizacja danych grobu: Henryk Kopeć, Zbigniew Kopeć, Maria Kopeć,

Lokalizacja grobu: S12 / 5 / 12

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*