Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

TEOFIL KONDEJ

02.11.1901

24.04.1982

MARIA KONDEJ

22.10.1905

14.07.1992

02.11.1901

22.10.1905

24.04.1982

14.07.1992

JULIA ŻURKIEWICZ

13.01.1896

18.06.1992

TOMASZ ŻURKIEWICZ

1901

1975

13.01.1896

1901

18.06.1992

1975

TADEUSZ ŚWIERCZEK

30.09.1920

14.05.1992

ZOFIA ŚWIERCZEK

10.02.1912

26.06.1990

30.09.1920

10.02.1912

14.05.1992

26.06.1990

JAN BANAŚ

19.05.1902

31.07.1982

HELENA BANAŚ

18.03.1914

24.03.1992

19.05.1902

18.03.1914

31.07.1982

24.03.1992

MICHAŁ GARDZINA

12.09.1910

03.05.1976

MARIA GARDZINA

08.03.1910

13.03.1992

12.09.1910

08.03.1910

03.05.1976

13.03.1992

STANISŁAW ZAGÓRSKI

03.05.1915

10.04.1985

MARIA ZAGÓRSKA

04.09.1908

18.02.1992

03.05.1915

04.09.1908

10.04.1985

18.02.1992

JAN OWSIAK

18.02.1893

17.11.1970

MARIA OWSIAK

12.12.1898

07.01.1992

18.02.1893

12.12.1898

17.11.1970

07.01.1992

KAZIMIERA WAJDA

1932

1986

JÓZEF WAJDA

1919

1991

1932

1919

1986

1991

WANDA KOZIK

09.01.1909

07.11.1981

JAN KOZIK

14.10.1905

15.12.1991

09.01.1909

14.10.1905

07.11.1981

15.12.1991

STEFANIA ŁUKASIK

1932

1986

JAKUB ŁUKASIK

25.02.1923

25.11.1991

1932

25.02.1923

1986

25.11.1991

JÓZEF WIEWIÓRSKI

09.04.1910

27.10.1991

09.04.1910

27.10.1991

JAN BUCIOR

21.09.1907

12.05.1991

JÓZEFA BUCIOR

01.03.1914

08.08.1991

21.09.1907

01.03.1914

12.05.1991

08.08.1991

WŁADYSŁAW ROGALA

01.09.1920

20.09.1972

STEFANIA ROGALA

05.07.1919

17.07.1991

01.09.1920

05.07.1919

20.09.1972

17.07.1991

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

KONDEJ TEOFIL

02.11.1901

24.04.1982

KONDEJ MARIA

22.10.1905

14.07.1992

Data urodzenia:

02.11.1901

22.10.1905

Data śmierci:

24.04.1982

14.07.1992

Status:
Pochowany:

ŻURKIEWICZ JULIA

13.01.1896

18.06.1992

ŻURKIEWICZ TOMASZ

1901

1975

Data urodzenia:

13.01.1896

1901

Data śmierci:

18.06.1992

1975

Status:
Pochowany:

ŚWIERCZEK TADEUSZ

30.09.1920

14.05.1992

ŚWIERCZEK ZOFIA

10.02.1912

26.06.1990

Data urodzenia:

30.09.1920

10.02.1912

Data śmierci:

14.05.1992

26.06.1990

Status:
Pochowany:

URBAN JAN

21.05.1954

10.05.1992

Data urodzenia:

21.05.1954

Data śmierci:

10.05.1992

Status:
Pochowany:

BANAŚ JAN

19.05.1902

31.07.1982

BANAŚ HELENA

18.03.1914

24.03.1992

Data urodzenia:

19.05.1902

18.03.1914

Data śmierci:

31.07.1982

24.03.1992

Status:
Pochowany:

GARDZINA MICHAŁ

12.09.1910

03.05.1976

GARDZINA MARIA

08.03.1910

13.03.1992

Data urodzenia:

12.09.1910

08.03.1910

Data śmierci:

03.05.1976

13.03.1992

Status:
Pochowany:

ZAGÓRSKI STANISŁAW

03.05.1915

10.04.1985

ZAGÓRSKA MARIA

04.09.1908

18.02.1992

Data urodzenia:

03.05.1915

04.09.1908

Data śmierci:

10.04.1985

18.02.1992

Status:
Pochowany:

OWSIAK JAN

18.02.1893

17.11.1970

OWSIAK MARIA

12.12.1898

07.01.1992

Data urodzenia:

18.02.1893

12.12.1898

Data śmierci:

17.11.1970

07.01.1992

Status:
Pochowany:

WAJDA KAZIMIERA

1932

1986

WAJDA JÓZEF

1919

1991

Data urodzenia:

1932

1919

Data śmierci:

1986

1991

Status:
Pochowany:

JUCHA MARIA

1902

1991

Data urodzenia:

1902

Data śmierci:

1991

Status:
Pochowany:

KOZIK WANDA

09.01.1909

07.11.1981

KOZIK JAN

14.10.1905

15.12.1991

Data urodzenia:

09.01.1909

14.10.1905

Data śmierci:

07.11.1981

15.12.1991

Status:
Pochowany:

ŁUKASIK STEFANIA

1932

1986

ŁUKASIK JAKUB

25.02.1923

25.11.1991

Data urodzenia:

1932

25.02.1923

Data śmierci:

1986

25.11.1991

Status:
Pochowany:

WIEWIÓRSKI JÓZEF

09.04.1910

27.10.1991

Data urodzenia:

09.04.1910

Data śmierci:

27.10.1991

Status:
Pochowany:

BUCIOR JAN

21.09.1907

12.05.1991

BUCIOR JÓZEFA

01.03.1914

08.08.1991

Data urodzenia:

21.09.1907

01.03.1914

Data śmierci:

12.05.1991

08.08.1991

Status:
Pochowany:

ROGALA WŁADYSŁAW

01.09.1920

20.09.1972

ROGALA STEFANIA

05.07.1919

17.07.1991

Data urodzenia:

01.09.1920

05.07.1919

Data śmierci:

20.09.1972

17.07.1991

Status: