Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

KAZIMIERA

SZUFNAROWSKA

1 rocznica

29-11-2020

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

STANISŁAW

PILCH

34 rocznica

29-11-1987

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

ANNA

KOLANKO

1 rocznica

30-11-2020

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

KAZIMIERA

STASIOWSKA

11 rocznica

30-11-2010

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

STANISŁAW

PIEKOŚ

27 rocznica

30-11-1994

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

STANISŁAWA

KULIK

5 rocznica

01-12-2016

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

MAREK

ZAJCHOWSKI

50 rocznica

01-12-1971

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

PAWEŁ

MINIOR

50 rocznica

01-12-1971

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

ANNA WITKOŚ

20.06.1916

01.11.1996

20.06.1916

01.11.1996

PIOTR SZAREK

10.04.1971

15.10.1996

10.04.1971

15.10.1996

STANISŁAW KOZIK

04.04.1915

27.07.1996

WALERIA KOZIK

07.02.1913

20.03.1995

04.04.1915

07.02.1913

27.07.1996

20.03.1995

KAZIMIERA OKÓLSKA

28.12.1922

07.10.1986

TADEUSZ OKÓLSKI

07.08.1920

22.07.1996

28.12.1922

07.08.1920

07.10.1986

22.07.1996

MARIA KOWALSKA

23.11.1907

01.04.1995

JAN KOWALSKI

22.07.1907

17.07.1996

23.11.1907

22.07.1907

01.04.1995

17.07.1996

EUGENIUSZ FURTEK

08.12.1945

14.02.1976

HELENA FURTEK

01.12.1943

03.05.1996

08.12.1945

01.12.1943

14.02.1976

03.05.1996

HELENA STEFAŃSKA

26.09.1911

12.04.1996

26.09.1911

12.04.1996

SALOMEA CZECH

31.08.1922

26.01.1996

STANISŁAW 9-08-1916

17.03.1991

31.08.1922

17.03.1991

26.01.1996

-

MARIA WĄCHAŁA

22.07.1909

09.01.1985

WANDA WĄCHAŁA

03.10.1940

09.01.1996

22.07.1909

03.10.1940

09.01.1985

09.01.1996

JAKUB BARAN

08.10.1995

14.10.1995

08.10.1995

14.10.1995

WŁADYSŁAWA NOWAK

05.12.1919

07.09.1995

STANISŁAW NOWAK

11.11.1920

03.05.1978

05.12.1919

11.11.1920

07.09.1995

03.05.1978

ZOFIA HEŁPA

22.05.1908

11.08.1995

TADEUSZ HEŁPA

23.10.1904

22.02.1974

22.05.1908

23.10.1904

11.08.1995

22.02.1974

ZOFIA URBAN

12.04.1920

11.08.1995

KAROL URBAN

23.05.1910

02.10.1978

12.04.1920

23.05.1910

11.08.1995

02.10.1978

MARIA POTYRAŁA

05.07.1912

10.07.1995

05.07.1912

10.07.1995

WIKTORIA NOWAK

10.06.1909

22.02.1992

STANISŁAW NOWAK

28.02.1907

13.06.1995

WŁADYSŁAW NOWAK

25.08.1938

28.11.1994

10.06.1909

28.02.1907

25.08.1938

22.02.1992

13.06.1995

28.11.1994

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

WITKOŚ ANNA

20.06.1916

01.11.1996

Data urodzenia:

20.06.1916

Data śmierci:

01.11.1996

Status:
Pochowany:

SZAREK PIOTR

10.04.1971

15.10.1996

Data urodzenia:

10.04.1971

Data śmierci:

15.10.1996

Status:
Pochowany:

KOZIK STANISŁAW

04.04.1915

27.07.1996

KOZIK WALERIA

07.02.1913

20.03.1995

Data urodzenia:

04.04.1915

07.02.1913

Data śmierci:

27.07.1996

20.03.1995

Status:
Pochowany:

OKÓLSKA KAZIMIERA

28.12.1922

07.10.1986

OKÓLSKI TADEUSZ

07.08.1920

22.07.1996

Data urodzenia:

28.12.1922

07.08.1920

Data śmierci:

07.10.1986

22.07.1996

Status:
Pochowany:

KOWALSKA MARIA

23.11.1907

01.04.1995

KOWALSKI JAN

22.07.1907

17.07.1996

Data urodzenia:

23.11.1907

22.07.1907

Data śmierci:

01.04.1995

17.07.1996

Status:
Pochowany:

FURTEK EUGENIUSZ

08.12.1945

14.02.1976

FURTEK HELENA

01.12.1943

03.05.1996

Data urodzenia:

08.12.1945

01.12.1943

Data śmierci:

14.02.1976

03.05.1996

Status:
Pochowany:

STEFAŃSKA HELENA

26.09.1911

12.04.1996

Data urodzenia:

26.09.1911

Data śmierci:

12.04.1996

Status:
Pochowany:

CZECH SALOMEA

31.08.1922

26.01.1996

9-08-1916 STANISŁAW

17.03.1991

Data urodzenia:

31.08.1922

17.03.1991

Data śmierci:

26.01.1996

Status:
Pochowany:

WĄCHAŁA MARIA

22.07.1909

09.01.1985

WĄCHAŁA WANDA

03.10.1940

09.01.1996

Data urodzenia:

22.07.1909

03.10.1940

Data śmierci:

09.01.1985

09.01.1996

Status:
Pochowany:

BARAN JAKUB

08.10.1995

14.10.1995

Data urodzenia:

08.10.1995

Data śmierci:

14.10.1995

Status:
Pochowany:

NOWAK WŁADYSŁAWA

05.12.1919

07.09.1995

NOWAK STANISŁAW

11.11.1920

03.05.1978

Data urodzenia:

05.12.1919

11.11.1920

Data śmierci:

07.09.1995

03.05.1978

Status:
Pochowany:

HEŁPA ZOFIA

22.05.1908

11.08.1995

HEŁPA TADEUSZ

23.10.1904

22.02.1974

Data urodzenia:

22.05.1908

23.10.1904

Data śmierci:

11.08.1995

22.02.1974

Status:
Pochowany:

URBAN ZOFIA

12.04.1920

11.08.1995

URBAN KAROL

23.05.1910

02.10.1978

Data urodzenia:

12.04.1920

23.05.1910

Data śmierci:

11.08.1995

02.10.1978

Status:
Pochowany:

POTYRAŁA MARIA

05.07.1912

10.07.1995

Data urodzenia:

05.07.1912

Data śmierci:

10.07.1995

Status:
Pochowany:

NOWAK WIKTORIA

10.06.1909

22.02.1992

NOWAK STANISŁAW

28.02.1907

13.06.1995

NOWAK WŁADYSŁAW

25.08.1938

28.11.1994

Data urodzenia:

10.06.1909

28.02.1907

25.08.1938

Data śmierci:

22.02.1992

13.06.1995

28.11.1994

Status: