Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Franciszek Ptak

30.09.1928

14.05.1979

30.09.1928

14.05.1979

Włodzimierz Rogowicz

12.07.1928

15.08.1991

12.07.1928

15.08.1991

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Ptak Franciszek

30.09.1928

14.05.1979

Data urodzenia:

30.09.1928

Data śmierci:

14.05.1979

Status:
Pochowany:

Rogowicz Włodzimierz

12.07.1928

15.08.1991

Data urodzenia:

12.07.1928

Data śmierci:

15.08.1991

Status: