Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Beata

Ploszka

2. rocznica

27-09-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zygfryd

Lucek

3. rocznica

27-09-2019

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Ryszard

Wieczorek

4. rocznica

27-09-2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Alojzja

Lamla

40. rocznica

27-09-1982

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Ingeborg

Sternisko

71. rocznica

27-09-1951

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Szafarczyk

10. rocznica

28-09-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Adolf

Hanka

17. rocznica

28-09-2005

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Karol

Filip

2. rocznica

29-09-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Halina Langendorfer

06.09.1960

21.08.2002

06.09.1960

21.08.2002

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Langendorfer Halina

06.09.1960

21.08.2002

Data urodzenia:

06.09.1960

Data śmierci:

21.08.2002

Status: