Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach

 • 1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy zawsze otaczać go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie od świtu do zmierzchu.
 • 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Administrator Parafii – Proboszcz.
 • 3. Opieka i dbałość o estetyczny wygląd grobu należy do rodziny zmarłego.
 • 4. Wymiary grobów określają przepisy państwowe.
 • 5. Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. pokładnego. Uprawnienie to można przedłużyć na dalsze lata, wnosząc opłatę, która wynosi 10zł na rok (można opłacić na dłuższy okres). W przypadku braku opłaty za przedłużenie, grób staje się własnością parafii i podlega przekopaniu.
 • 6. Na budowę nagrobka lub remont należy uzyskać zgodę Proboszcza oraz powiadomić opiekuna cmentarza. Po zbudowaniu nowego nagrobka należy uiścić opłatę na opiekę, utrzymanie i modernizację cmentarza w wysokości 10% kosztów inwestycji.
 • 7. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą urodzin i zgonu.
 • 8. Wszelkie prace na terenie cmentarza powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca odpowiada za porządek i estetykę terenu robót i za wyrządzone przez siebie szkody.
 • 9. Bez zgody Proboszcza zabrania się kopać, odkrywać groby, chować zmarłych lub ludzkie szczątki.
 • 10. Na terenie cmentarza zakazuje się:

– samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych
– przemieszczania nagrobków i niszczenia urządzeń cmentarnych
– pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych
– składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone
– umieszczania ławek oraz wykonywania betonowych podestów przy grobach
– samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów
– wprowadzania zwierząt i umieszczania reklam
– poruszania się pojazdami mechanicznymi i rowerami

 • 11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie cmentarza: spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe i inne powstałe na skutek działania osób trzecich. Osoba uprawniona do grobu powinna o takich faktach poinformować Proboszcza i Policję.
 • 12. Od dnia 1.01.2022 r. została podwyższona roczna opłata za wywóz śmieci w wysokości 20zł od grobu. Roczna opłata za zużycie wody pozostaje bez zmian – 10zł od grobu (z opłat zwolnione są groby Proboszczów oraz małych dzieci).

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Alojzy

Kudła

4. rocznica

06-12-2019

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Gertruda

Orlik

32. rocznica

06-12-1991

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Adrian

Wierzbiński

38. rocznica

06-12-1985

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Katarzyna

Pojda

7. rocznica

07-12-2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jadwiga

Krzysteczko

11. rocznica

07-12-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Czesław

Urbanek

18. rocznica

07-12-2005

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Janosz

33. rocznica

08-12-1990

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Nowak

41. rocznica

09-12-1982

JEZU, UFAM TOBIE

Mapa cmentarza

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jadwiga Sinka

09.10.1874

13.08.1964

WOLNE

09.10.1874

-

13.08.1964

-

Marek Job

15.04.1894

10.02.1974

15.04.1894

10.02.1974

Agata Gruszka

05.02.1905

13.04.1977

05.02.1905

13.04.1977

Zygmunt Garus

06.02.1949

05.01.2014

Gertruda Garus

03.11.1921

23.03.2006

06.02.1949

03.11.1921

05.01.2014

23.03.2006

Henryk Świerkot

07.01.1951

08.11.2003

07.01.1951

08.11.2003

Franciszek Baranowicz

05.02.1955

13.09.2013

05.02.1955

13.09.2013

Maria Piszczek

30.07.1926

05.09.2013

30.07.1926

05.09.2013

Piotr Paszek

29.01.1881

02.08.1968

29.01.1881

02.08.1968

Genowefa Paszek

26.12.1909

13.07.1986

26.12.1909

13.07.1986

Łucja Żmij

18.11.1919

23.06.2013

18.11.1919

23.06.2013

Dariusz Niezgoda

11.02.1971

01.06.2013

11.02.1971

01.06.2013

Alfons Ziebura

23.09.1930

01.05.1991

23.09.1930

01.05.1991

Elżbieta Ziebura

05.06.1934

25.04.2003

05.06.1934

25.04.2003

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Jadwiga Sinka

09.10.1874

13.08.1964

Data urodzenia:

09.10.1874

Data śmierci:

13.08.1964

Pochowany:

WOLNE

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Marek Job

15.04.1894

10.02.1974

Data urodzenia:

15.04.1894

Data śmierci:

10.02.1974

Pochowany:

Agata Gruszka

05.02.1905

13.04.1977

Data urodzenia:

05.02.1905

Data śmierci:

13.04.1977

Pochowany:

WOLNE Buchta

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Zygmunt Garus

06.02.1949

05.01.2014

Data urodzenia:

06.02.1949

Data śmierci:

05.01.2014

Pochowany:

Gertruda Garus

03.11.1921

23.03.2006

Data urodzenia:

03.11.1921

Data śmierci:

23.03.2006

Pochowany:

Henryk Świerkot

07.01.1951

08.11.2003

Data urodzenia:

07.01.1951

Data śmierci:

08.11.2003

Pochowany:

REZERWACJA Pojda

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Franciszek Baranowicz

05.02.1955

13.09.2013

Data urodzenia:

05.02.1955

Data śmierci:

13.09.2013

Pochowany:

Maria Piszczek

30.07.1926

05.09.2013

Data urodzenia:

30.07.1926

Data śmierci:

05.09.2013

Pochowany:

Piotr Paszek

29.01.1881

02.08.1968

Data urodzenia:

29.01.1881

Data śmierci:

02.08.1968

Pochowany:

Genowefa Paszek

26.12.1909

13.07.1986

Data urodzenia:

26.12.1909

Data śmierci:

13.07.1986

Pochowany:

Łucja Żmij

18.11.1919

23.06.2013

Data urodzenia:

18.11.1919

Data śmierci:

23.06.2013

Pochowany:

Dariusz Niezgoda

11.02.1971

01.06.2013

Data urodzenia:

11.02.1971

Data śmierci:

01.06.2013

Pochowany:

Alfons Ziebura

23.09.1930

01.05.1991

Data urodzenia:

23.09.1930

Data śmierci:

01.05.1991

Pochowany:

Elżbieta Ziebura

05.06.1934

25.04.2003

Data urodzenia:

05.06.1934

Data śmierci:

25.04.2003

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 06.10.2023