REGULAMIN CMENTARZA

Parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach

 • 1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy zawsze otaczać go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie od świtu do zmierzchu.
 • 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Administrator Parafii – Proboszcz.
 • 3. Opieka i dbałość o estetyczny wygląd grobu należy do rodziny zmarłego.
 • 4. Wymiary grobów określają przepisy państwowe.
 • 5. Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. pokładnego. Uprawnienie to można przedłużyć na dalsze lata, wnosząc opłatę, która wynosi 10zł na rok (można opłacić na dłuższy okres). W przypadku braku opłaty za przedłużenie, grób staje się własnością parafii i podlega przekopaniu.
 • 6. Na budowę nagrobka lub remont należy uzyskać zgodę Proboszcza oraz powiadomić opiekuna cmentarza. Po zbudowaniu nowego nagrobka należy uiścić opłatę na opiekę, utrzymanie i modernizację cmentarza w wysokości 10% kosztów inwestycji.
 • 7. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą urodzin i zgonu.
 • 8. Wszelkie prace na terenie cmentarza powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca odpowiada za porządek i estetykę terenu robót i za wyrządzone przez siebie szkody.
 • 9. Bez zgody Proboszcza zabrania się kopać, odkrywać groby, chować zmarłych lub ludzkie szczątki.
 • 10. Na terenie cmentarza zakazuje się:

– samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych
– przemieszczania nagrobków i niszczenia urządzeń cmentarnych
– pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych
– składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone
– umieszczania ławek oraz wykonywania betonowych podestów przy grobach
– samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów
– wprowadzania zwierząt i umieszczania reklam
– poruszania się pojazdami mechanicznymi i rowerami

 • 11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie cmentarza: spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe i inne powstałe na skutek działania osób trzecich. Osoba uprawniona do grobu powinna o takich faktach poinformować Proboszcza i Policję.
 • 12. Od dnia 1.01.2022 r. została podwyższona roczna opłata za wywóz śmieci w wysokości 20zł od grobu. Roczna opłata za zużycie wody pozostaje bez zmian – 10zł od grobu (z opłat zwolnione są groby Proboszczów oraz małych dzieci).

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Jadwiga

Garus

32. rocznica

22-03-1991

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Michna

39. rocznica

22-03-1984

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Augustyn

Młotek

4. rocznica

23-03-2019

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Gertruda

Garus

17. rocznica

23-03-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Krystyna

Paszek

58. rocznica

23-03-1965

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Pelagia

Klimek

5. rocznica

24-03-2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Alojzy

Wolny

64. rocznica

26-03-1959

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Irena

Kusz

2. rocznica

27-03-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Mapa cmentarza

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

WOLNE

Jadwiga Sinka

09.10.1874

13.08.1964

-

09.10.1874

-

13.08.1964

Agata Gruszka

05.02.1905

13.04.1977

05.02.1905

13.04.1977

Jadwiga Myrczek

18.09.1919

03.04.1963

18.09.1919

03.04.1963

Marta Sinka

28.01.1922

09.03.2003

Teofil Sinka

03.04.1894

23.04.1976

28.01.1922

03.04.1894

09.03.2003

23.04.1976

Agnieszka Góra

13.04.1929

03.12.2021

13.04.1929

03.12.2021

Barbara Baranowicz

11.08.1956

14.12.2012

11.08.1956

14.12.2012

Maria Bystrzycka

23.05.1912

04.09.2002

23.05.1912

04.09.2002

Stanisław Garus

23.07.1955

18.12.2012

Elfryda Garus

20.06.1924

10.07.2015

23.07.1955

20.06.1924

18.12.2012

10.07.2015

Alojzy Koleczko

16.11.1901

08.06.1990

16.11.1901

08.06.1990

Zdzisława Blaut

30.10.1928

15.02.2012

30.10.1928

15.02.2012

Anastazja Twardawa

02.05.1881

22.12.1971

WOLNE

02.05.1881

-

22.12.1971

-

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

WOLNE

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Jadwiga Sinka

09.10.1874

13.08.1964

Data urodzenia:

09.10.1874

Data śmierci:

13.08.1964

Pochowany:

Agata Gruszka

05.02.1905

13.04.1977

Data urodzenia:

05.02.1905

Data śmierci:

13.04.1977

Pochowany:

WOLNE Buchta

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Jadwiga Myrczek

18.09.1919

03.04.1963

Data urodzenia:

18.09.1919

Data śmierci:

03.04.1963

Pochowany:

Marta Sinka

28.01.1922

09.03.2003

Data urodzenia:

28.01.1922

Data śmierci:

09.03.2003

Pochowany:

Teofil Sinka

03.04.1894

23.04.1976

Data urodzenia:

03.04.1894

Data śmierci:

23.04.1976

Pochowany:

Anna Paszek

18.06.1884

24.02.1969

Data urodzenia:

18.06.1884

Data śmierci:

24.02.1969

Pochowany:

Jan Góra

04.05.1929

06.01.2004

Data urodzenia:

04.05.1929

Data śmierci:

06.01.2004

Pochowany:

Agnieszka Góra

13.04.1929

03.12.2021

Data urodzenia:

13.04.1929

Data śmierci:

03.12.2021

Pochowany:

Barbara Baranowicz

11.08.1956

14.12.2012

Data urodzenia:

11.08.1956

Data śmierci:

14.12.2012

Pochowany:

Maria Bystrzycka

23.05.1912

04.09.2002

Data urodzenia:

23.05.1912

Data śmierci:

04.09.2002

Pochowany:

REZERWACJA Pastuszka

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Stanisław Garus

23.07.1955

18.12.2012

Data urodzenia:

23.07.1955

Data śmierci:

18.12.2012

Pochowany:

Elfryda Garus

20.06.1924

10.07.2015

Data urodzenia:

20.06.1924

Data śmierci:

10.07.2015

Pochowany:

Alojzy Koleczko

16.11.1901

08.06.1990

Data urodzenia:

16.11.1901

Data śmierci:

08.06.1990

Pochowany:

Zdzisława Blaut

30.10.1928

15.02.2012

Data urodzenia:

30.10.1928

Data śmierci:

15.02.2012

Pochowany:

Anastazja Twardawa

02.05.1881

22.12.1971

Data urodzenia:

02.05.1881

Data śmierci:

22.12.1971

Pochowany:

WOLNE

Data urodzenia:

Data śmierci: