REGULAMIN CMENTARZA

Parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach

 • 1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy zawsze otaczać go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie od świtu do zmierzchu.
 • 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Administrator Parafii – Proboszcz.
 • 3. Opieka i dbałość o estetyczny wygląd grobu należy do rodziny zmarłego.
 • 4. Wymiary grobów określają przepisy państwowe.
 • 5. Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. pokładnego. Uprawnienie to można przedłużyć na dalsze lata, wnosząc opłatę, która wynosi 10zł na rok (można opłacić na dłuższy okres). W przypadku braku opłaty za przedłużenie, grób staje się własnością parafii i podlega przekopaniu.
 • 6. Na budowę nagrobka lub remont należy uzyskać zgodę Proboszcza oraz powiadomić opiekuna cmentarza. Po zbudowaniu nowego nagrobka należy uiścić opłatę na opiekę, utrzymanie i modernizację cmentarza w wysokości 10% kosztów inwestycji.
 • 7. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą urodzin i zgonu.
 • 8. Wszelkie prace na terenie cmentarza powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca odpowiada za porządek i estetykę terenu robót i za wyrządzone przez siebie szkody.
 • 9. Bez zgody Proboszcza zabrania się kopać, odkrywać groby, chować zmarłych lub ludzkie szczątki.
 • 10. Na terenie cmentarza zakazuje się:

– samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych
– przemieszczania nagrobków i niszczenia urządzeń cmentarnych
– pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych
– składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone
– umieszczania ławek oraz wykonywania betonowych podestów przy grobach
– samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów
– wprowadzania zwierząt i umieszczania reklam
– poruszania się pojazdami mechanicznymi i rowerami

 • 11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie cmentarza: spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe i inne powstałe na skutek działania osób trzecich. Osoba uprawniona do grobu powinna o takich faktach poinformować Proboszcza i Policję.
 • 12. Od dnia 1.01.2022 r. została podwyższona roczna opłata za wywóz śmieci w wysokości 20zł od grobu. Roczna opłata za zużycie wody pozostaje bez zmian – 10zł od grobu (z opłat zwolnione są groby Proboszczów oraz małych dzieci).

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Jadwiga

Balcarek

2. rocznica

30-11-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Kapek

44. rocznica

30-11-1978

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Zegrodzki

39. rocznica

01-12-1983

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Paweł

Damek

21. rocznica

02-12-2001

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Teresa

Pająk

57. rocznica

02-12-1965

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Góra

1. rocznica

03-12-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Julia

Kroczek

27. rocznica

04-12-1995

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Krawczyk

31. rocznica

05-12-1991

JEZU, UFAM TOBIE

Mapa cmentarza

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jadwiga Sinka

09.10.1874

13.08.1964

WOLNE

09.10.1874

-

13.08.1964

-

Agata Gruszka

05.02.1905

13.04.1977

05.02.1905

13.04.1977

Zygmunt Szczepański

19.11.1940

17.12.2012

19.11.1940

17.12.2012

Barbara Baranowicz

11.08.1956

14.12.2012

11.08.1956

14.12.2012

Julia Kroczek

22.02.1918

04.12.1995

Katarzyna Kroczek

25.04.1891

28.05.1971

22.02.1918

25.04.1891

04.12.1995

28.05.1971

Maria Bystrzycka

23.05.1912

04.09.2002

23.05.1912

04.09.2002

Ludwik Sinka

19.07.1890

26.08.1964

Krystyna Sinka

22.04.1941

04.09.2021

19.07.1890

22.04.1941

26.08.1964

04.09.2021

Elfryda Garus

20.06.1924

10.07.2015

Stanisław Garus

23.07.1955

18.12.2012

20.06.1924

23.07.1955

10.07.2015

18.12.2012

Jan Szczepański

19.12.1907

19.06.1996

19.12.1907

19.06.1996

Alojzy Koleczko

16.11.1901

08.06.1990

16.11.1901

08.06.1990

Zdzisława Blaut

30.10.1928

15.02.2012

30.10.1928

15.02.2012

Anastazja Twardawa

02.05.1881

22.12.1971

WOLNE

02.05.1881

-

22.12.1971

-

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Sinka Jadwiga

09.10.1874

13.08.1964

WOLNE

Data urodzenia:

09.10.1874

Data śmierci:

13.08.1964

Status:
Pochowany:

Gruszka Agata

05.02.1905

13.04.1977

Data urodzenia:

05.02.1905

Data śmierci:

13.04.1977

Status:
Pochowany:

Buchta WOLNE

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Szczepański Zygmunt

19.11.1940

17.12.2012

Data urodzenia:

19.11.1940

Data śmierci:

17.12.2012

Status:
Pochowany:

Baranowicz Barbara

11.08.1956

14.12.2012

Data urodzenia:

11.08.1956

Data śmierci:

14.12.2012

Status:
Pochowany:

Kroczek Julia

22.02.1918

04.12.1995

Kroczek Katarzyna

25.04.1891

28.05.1971

Data urodzenia:

22.02.1918

25.04.1891

Data śmierci:

04.12.1995

28.05.1971

Status:
Pochowany:

Bystrzycka Maria

23.05.1912

04.09.2002

Data urodzenia:

23.05.1912

Data śmierci:

04.09.2002

Status:
Pochowany:

Sinka Ludwik

19.07.1890

26.08.1964

Sinka Krystyna

22.04.1941

04.09.2021

Data urodzenia:

19.07.1890

22.04.1941

Data śmierci:

26.08.1964

04.09.2021

Status:
Pochowany:

Pastuszka REZERWACJA

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Garus Elfryda

20.06.1924

10.07.2015

Garus Stanisław

23.07.1955

18.12.2012

Data urodzenia:

20.06.1924

23.07.1955

Data śmierci:

10.07.2015

18.12.2012

Status:
Pochowany:

Szczepański Jan

19.12.1907

19.06.1996

Data urodzenia:

19.12.1907

Data śmierci:

19.06.1996

Status:
Pochowany:

Koleczko Alojzy

16.11.1901

08.06.1990

Data urodzenia:

16.11.1901

Data śmierci:

08.06.1990

Status:
Pochowany:

Blaut Zdzisława

30.10.1928

15.02.2012

Data urodzenia:

30.10.1928

Data śmierci:

15.02.2012

Status:
Pochowany:

Orlik REZERWACJA

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Twardawa Anastazja

02.05.1881

22.12.1971

WOLNE

Data urodzenia:

02.05.1881

Data śmierci:

22.12.1971

Status: