RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Natalia

Gubernat

15. rocznica

02-04-2008

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Monika

Gubernat

2. rocznica

03-04-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Chwał

6. rocznica

03-04-2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Michał

Chajec

15. rocznica

03-04-2008

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Wolski

28. rocznica

03-04-1995

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Pieczonka

46. rocznica

03-04-1977

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Podrazik

54. rocznica

03-04-1969

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Liszka

15. rocznica

05-04-2008

JEZU, UFAM TOBIE