Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Karolina Ebisch

18.06.1848

03.11.1910

Antoni Ebisch

22.12.1846

18.07.1911

18.06.1848

22.12.1846

03.11.1910

18.07.1911

Anastazja Kannenberg

05.07.1916

31.07.2001

Friedrich Kannenberg

29.12.1916

20.02.1998

Łucja Lauer

13.12.1935

17.12.2020

05.07.1916

29.12.1916

13.12.1935

31.07.2001

20.02.1998

17.12.2020

Helmut Grzesik

14.04.1940

11.06.1991

14.04.1940

11.06.1991

Herbert Dlugos

26.11.1939

30.04.1991

26.11.1939

30.04.1991

Bronisława Buchl

04.09.1902

27.04.1991

04.09.1902

27.04.1991

Gertrud Streitberger

12.11.1905

14.04.1991

12.11.1905

14.04.1991

Adalbert Cziolek

11.11.1928

06.04.1991

11.11.1928

06.04.1991

Tadeusz Pawiński

29.04.1926

16.02.1991

29.04.1926

16.02.1991

Georg Feliks

14.02.1920

12.04.1990

14.02.1920

12.04.1990

Józef Zeman

01.06.1922

13.12.1993

01.06.1922

13.12.1993

Jadwiga Zeman

30.09.1923

11.09.1984

30.09.1923

11.09.1984

Hubert Kozlik

05.04.1920

20.12.1982

05.04.1920

20.12.1982

Marta Przybyła

28.07.1896

31.07.1985

28.07.1896

31.07.1985

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Ebisch Karolina

18.06.1848

03.11.1910

Ebisch Antoni

22.12.1846

18.07.1911

Data urodzenia:

18.06.1848

22.12.1846

Data śmierci:

03.11.1910

18.07.1911

Status:
Pochowany:

Kannenberg Anastazja

05.07.1916

31.07.2001

Kannenberg Friedrich

29.12.1916

20.02.1998

Lauer Łucja

13.12.1935

17.12.2020

Data urodzenia:

05.07.1916

29.12.1916

13.12.1935

Data śmierci:

31.07.2001

20.02.1998

17.12.2020

Status:
Pochowany:

Grzesik Helmut

14.04.1940

11.06.1991

Data urodzenia:

14.04.1940

Data śmierci:

11.06.1991

Status:
Pochowany:

Dlugos Herbert

26.11.1939

30.04.1991

Data urodzenia:

26.11.1939

Data śmierci:

30.04.1991

Status:
Pochowany:

Buchl Bronisława

04.09.1902

27.04.1991

Data urodzenia:

04.09.1902

Data śmierci:

27.04.1991

Status:
Pochowany:

Streitberger Gertrud

12.11.1905

14.04.1991

Data urodzenia:

12.11.1905

Data śmierci:

14.04.1991

Status:
Pochowany:

Cziolek Adalbert

11.11.1928

06.04.1991

Data urodzenia:

11.11.1928

Data śmierci:

06.04.1991

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Pawiński Tadeusz

29.04.1926

16.02.1991

Data urodzenia:

29.04.1926

Data śmierci:

16.02.1991

Status:
Pochowany:

Włodarska Maria

1914

1990

Data urodzenia:

1914

Data śmierci:

1990

Status:
Pochowany:

Feliks Georg

14.02.1920

12.04.1990

Data urodzenia:

14.02.1920

Data śmierci:

12.04.1990

Status:
Pochowany:

Zeman Józef

01.06.1922

13.12.1993

Data urodzenia:

01.06.1922

Data śmierci:

13.12.1993

Status:
Pochowany:

Zeman Jadwiga

30.09.1923

11.09.1984

Data urodzenia:

30.09.1923

Data śmierci:

11.09.1984

Status:
Pochowany:

Kozlik Hubert

05.04.1920

20.12.1982

Data urodzenia:

05.04.1920

Data śmierci:

20.12.1982

Status:
Pochowany:

Przybyła Marta

28.07.1896

31.07.1985

Data urodzenia:

28.07.1896

Data śmierci:

31.07.1985

Status: