RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Zofia Kocjan

27.06.1999

Józef Kocjan

17.05.2000

-

-

27.06.1999

17.05.2000

Teresa Dróżdż

26.08.1997

Stanisław Dróżdż

05.05.1999

-

-

26.08.1997

05.05.1999

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Zofia Kowalczyk

30.11.2001

Data urodzenia:

Data śmierci:

30.11.2001

Pochowany:

Józef Rynio

11.04.2001

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.04.2001

Pochowany:

Zofia Kocjan

27.06.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.06.1999

Pochowany:

Józef Kocjan

17.05.2000

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.05.2000

Pochowany:

Jan Dróżdż

04.05.2000

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.05.2000

Pochowany:

Wojciech Nobis

22.06.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

22.06.1999

Pochowany:

Kazimierz Kozłowski

26.05.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

26.05.1999

Pochowany:

Teresa Dróżdż

26.08.1997

Data urodzenia:

Data śmierci:

26.08.1997

Pochowany:

Stanisław Dróżdż

05.05.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.05.1999

Pochowany:

Tomasz Łukasz Sońta

22.04.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

22.04.1999

Pochowany:

Stanisław Czarnecki

21.07.1998

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.07.1998

Pochowany:

Henryk Tomasz

08.07.2001

Data urodzenia:

08.07.2001

Data śmierci:

Pochowany:

Kamil Mateusz Kutera

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci: