RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Janina Stanisławek

04.06.2014

Jan Stanisławek

12.11.2013

-

-

04.06.2014

12.11.2013

Mieczysława Kurek

27.12.2015

Stanisław Kurek

06.10.2013

-

-

27.12.2015

06.10.2013

Jan Rynio

30.05.2022

Marianna Rynio

31.12.2015

Antoni Rynio

17.08.2013

-

-

-

30.05.2022

31.12.2015

17.08.2013

Jan Górski

05.09.2012

Joanna Górska

11.09.2014

-

-

05.09.2012

11.09.2014

Antoni Jan Sobczyk

17.01.1943

23.08.2012

17.01.1943

23.08.2012

Bronisława Kusztal

20.07.2012

Władysław Kusztal

03.06.2012

-

-

20.07.2012

03.06.2012

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Zdzisław Kiełek

12.02.2014

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.02.2014

Pochowany:

Janina Stanisławek

04.06.2014

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.06.2014

Pochowany:

Jan Stanisławek

12.11.2013

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.11.2013

Pochowany:

Mieczysława Kurek

27.12.2015

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.12.2015

Pochowany:

Stanisław Kurek

06.10.2013

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.10.2013

Pochowany:

Jan Rynio

30.05.2022

Data urodzenia:

Data śmierci:

30.05.2022

Pochowany:

Marianna Rynio

31.12.2015

Data urodzenia:

Data śmierci:

31.12.2015

Pochowany:

Antoni Rynio

17.08.2013

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.08.2013

Pochowany:

Antoni Jan Moskwa

20.03.2013

Data urodzenia:

Data śmierci:

20.03.2013

Pochowany:

Alicja Czaja

08.11.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

08.11.2012

Pochowany:

Marian Stanisław Stefański

18.10.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

18.10.2012

Pochowany:

Jadwiga Myszka

17.10.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.10.2012

Pochowany:

Dariusz Cebula

07.09.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.09.2012

Pochowany:

Stanisław Pryciak

06.09.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.09.2012

Pochowany:

Jan Górski

05.09.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.09.2012

Pochowany:

Joanna Górska

11.09.2014

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.09.2014

Pochowany:

Antoni Jan Sobczyk

17.01.1943

23.08.2012

Data urodzenia:

17.01.1943

Data śmierci:

23.08.2012

Pochowany:

Stefan Pękala

20.07.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

20.07.2012

Pochowany:

Zenon Oficjalski

10.06.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

10.06.2012

Pochowany:

Bronisława Kusztal

20.07.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

20.07.2012

Pochowany:

Władysław Kusztal

03.06.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

03.06.2012