RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Wiesław Kanclerz

12.05.2020

Zofia Kanclerz

12.02.2021

-

-

12.05.2020

12.02.2021

Stanisław Celuch

13.01.2021

Ireneusz Celuch

22.03.2002

-

-

13.01.2021

22.03.2002

Artur Cebula

08.11.1991

06.06.2020

08.11.1991

06.06.2020

Józef Telec

29.07.2002

Bronisława Telec

06.12.2019

-

-

29.07.2002

06.12.2019

Józef Pryciak

27.07.2009

Władysława Pryciak

19.10.2019

-

-

27.07.2009

19.10.2019

Paweł Sus

18.01.2018

Zofia Sus

16.07.2019

-

-

18.01.2018

16.07.2019

Paweł Kutera

04.05.2006

Dariusz Kutera

21.05.2019

-

-

04.05.2006

21.05.2019

Jan Derlatka

23.07.1932

25.01.2016

Helena Derlatka

16.07.1932

06.04.2019

23.07.1932

16.07.1932

25.01.2016

06.04.2019

Henryk Siwiec

06.11.2015

Krzysztof Siwiec

04.04.2019

-

-

06.11.2015

04.04.2019

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Andrzej Kutera

19.08.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

19.08.2021

Pochowany:

Wiesław Kanclerz

12.05.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.05.2020

Pochowany:

Zofia Kanclerz

12.02.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.02.2021

Pochowany:

Stanisław Celuch

13.01.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

13.01.2021

Pochowany:

Ireneusz Celuch

22.03.2002

Data urodzenia:

Data śmierci:

22.03.2002

Pochowany:

Piotr Wyrębkiewicz

07.09.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.09.2020

Pochowany:

Józef Barszcz

24.08.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

24.08.2020

Pochowany:

Dariusz Szarzyński

13.07.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

13.07.2020

Pochowany:

Janina Oczkowska

06.07.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.07.2020

Pochowany:

Artur Cebula

08.11.1991

06.06.2020

Data urodzenia:

08.11.1991

Data śmierci:

06.06.2020

Pochowany:

Wacław Bartos

31.01.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

31.01.2020

Pochowany:

Józef Telec

29.07.2002

Data urodzenia:

Data śmierci:

29.07.2002

Pochowany:

Bronisława Telec

06.12.2019

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.12.2019

Pochowany:

Józef Pryciak

27.07.2009

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.07.2009

Pochowany:

Władysława Pryciak

19.10.2019

Data urodzenia:

Data śmierci:

19.10.2019

Pochowany:

Paweł Sus

18.01.2018

Data urodzenia:

Data śmierci:

18.01.2018

Pochowany:

Zofia Sus

16.07.2019

Data urodzenia:

Data śmierci:

16.07.2019

Pochowany:

Paweł Kutera

04.05.2006

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.05.2006

Pochowany:

Dariusz Kutera

21.05.2019

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.05.2019

Pochowany:

Jan Derlatka

23.07.1932

25.01.2016

Data urodzenia:

23.07.1932

Data śmierci:

25.01.2016

Pochowany:

Helena Derlatka

16.07.1932

06.04.2019

Data urodzenia:

16.07.1932

Data śmierci:

06.04.2019

Pochowany:

Henryk Siwiec

06.11.2015

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.11.2015

Pochowany:

Krzysztof Siwiec

04.04.2019

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.04.2019