Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Elżbieta Wąsiak, Ludwik Wąsiak,

Lokalizacja grobu: B / 8 / 6

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*