Ś.P. Alfred Altman

Data urodzin: 22.03.1929

Data śmierci: 30.10.1997

Żył(a) 68 lat

Ś.P. Stanisława Altman

Data urodzin: 19.04.1925

Data śmierci: 26.06.2001

Żył(a) 76 lat

Ś.P. Ryszard Altman

Data urodzin: 1962

Data śmierci: 1984

Żył(a) 22 lata

Ś.P. Wiesław Altman

Data urodzin: 1960

Data śmierci: 1994

Żył(a) 34 lata