Grób przeznaczony
do likwidacji

Ś.P. Danuta Mróz

Data urodzin: 07.06.1949